کد خبر: 113924
A
دیده بان ایران:

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه شورای شهر پنجم ضمن پرداختن به گزارش عملکرد این دوره مدیریت شهری خطاب به اعضای شورای شهر ششم گفت: یکشنبه ساعت ۹ صبح سر وقت حاضر باشید و تاخیر نکنید.

به گزارش دیده بان ایران؛ محسن هاشمی در آخرین جلسه شورای شهر پنجم که صبح امروز برگزار شد، در سخنان ابتدایی خود با ارائه گزارش عملکردی از این دوره گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را شورای ششم عهده دار شود. بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که با مشارکتی بی سابقه و بیش از سه برابر دوره های قبل و بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند و اگرچه رخدادها و مشکلات متعدد این دوره کشور موجب شد تا امید اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار اعتماد عمومی به شورای پنجم همچنان درخشان ترین نقطه پرونده ماست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام و کمال رخ نداد اما گام های مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد. هزینه های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال ۱۳۹۵ به قیمت های روز، حدود ۶ میلیارد دلار را به تهران تحمیل می کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می کرد توسط شورای پنجم کاهش یافت و به یک سوم رسید و بودجه سال ۱۳۹۹، در عملکرد کمتر از دو میلیارد دلار هزینه کرد داشت.

هاشمی با بیان اینکه این کاهش هزینه اداره شهر با برخی اقدامات خاص انجام شد، تصریح کرد: معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار به نحوی که حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد، کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی و تبلیغاتی مدیریت شهری، پرهیز از آغاز مگا پروژه های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه های کم هزینه و زود بازده محله محور، شفاف سازی عملکرد مالی و قراردادهای شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع مالی شهر را می بلعید، تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهادها و دستگاهها در چارچوب توافقات رسمی و غیر رسمی واگذارشده بود، رخ داد و موجب شد که مدیریت شهری با وضعیتی با ثبات، شفاف و کم هزینه تحویل دوره بعدی شود.

وی افزود: مطالبه دیگر مهم شهروندان تهرانی که اتفاقاً از توصیه ها و تذکرات اکید رهبرانقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود که به دلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن برساخت و سازهای خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متنفذ رخ می داد و زیست بوم شهر را با چالش های عمیق و رنج آوری مواجه کرده بود.

رئیس شورای شهر با اشاره بر نتیجه عملکرد شورای پنجم بیان کرد: ابطال مصوبه برج باغ و تبدیل آن به خانه باغ که از باغات تهران صیانت کرد، برخورد قاطع و بدون تبعیض با سازندگان پروژه های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز، تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران با استفاده از جرائم واقعی شده قطع درخت و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان بود و بدین شکل منویات بر زمین مانده رهبرانقلاب و مطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر محقق شد.

هاشمی افزود: انتظار سوم مردم تهران، تغییر در رویه شهرفروشی و قانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، احداث مجتم های بزرگ تجاری و مالها در مناطق مرغوب شهر که عموماً با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی صورت گرفته بود در کنار برج های متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب بهم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می گردید و بخش عمده منافع آن به جیب سازندگان و هزینه ها و پیامدها به شهروندان تحمیل می شد.

وی اظهار داشت: شورای پنجم با اقداماتی نظیر متوقف کردن ساخت و ساز خارج از کاربری، سیستمی کردن صدور پروانه و فیش و توقف فیش های دستی و غیر رسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد بر طرح، کاهش شدید تغییر کاربری، سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت و تخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی و قانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد و شاهد عدالت و مساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

رئیس شورای شهر تصریح کرد: انتظار چهارم شهروندان تهرانی، ایجاد تکثر و تنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی و اجتماعی شهرداری، به سیستمی موازی کار و مقلد سایر دستگاه های فرهنگی رسمی بود، دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی، دراین دوره به رویکرد تسهیل گر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چند صدایی و تنوع و تکثر در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بود تا مسیر حضور فعال تشکل های مردم نهاد و سمن ها برای فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه و خیریه فراهم گردد بخصوص در حوزه آسیبهای اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاه های عمومی، نیاز به ورود خیرین و تشکل های مردم نهاد بشدت احساس می شد.

هاشمی ادامه داد: انتظار پنجم از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر و پروژه های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها، به تولید سفر با خودروهای شخصی و ازدحام ترافیکی منجر می شد به رویکرد انسان محور و متکی بر حمل و نقل عمومی تغییر یابد. اگرچه به دلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی و ریالی برای تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاههای مترو تهران به سیستم حمل و نقل عمومی افزوده گردید و عملیات احداث خط جدید ده متروی تهران نیز آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح ها و لوایح حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب نموده است. اعضای محترم شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم بدهد. امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها و نقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم نیز گام های بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد. ما شهر را در شرایطی آرام و با ثبات تحویل شورای ششم خواهیم داد.

گفتنی است محسن هاشمی در پایان جلسه خطاب به اعضای شورای ششم گفت: یکشنبه ساعت ۹ صبح سر وقت حاضر باشید و تاخیر نکنید.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر