کد خبر: 114007
A

پس از ابلاغ رسمی تعلیق مجازات حبس رضا گلپور «که قبلاً ذیل اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع مجازات های مختلف از ۲۸/۵ سال به ۱۵ سال حبس قابل اجرا تبدیل شده بود» ذیل مادتین ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری توسط امیرحسین تاریان دادیار شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ امنیت شهید مقدس و تودیع وثیقه توسط پدر گلپور اعلام گردید حکم ۱ سال و ۱۰ روز حبس رضا گلپور «ذیل عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار نامه سرگشاده خطاب به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۸ پیرامون مشکلات موجود در پرونده اش» از روز ۶ مرداد امسال اجرایی و تقویم گردیده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ پس از ابلاغ رسمی تعلیق مجازات حبس رضا گلپور «که قبلاً ذیل اعمال ماده ۱۳۴ تجمیع مجازات های مختلف از ۲۸/۵ سال به ۱۵ سال حبس قابل اجرا تبدیل شده بود» ذیل مادتین ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری توسط امیرحسین تاریان دادیار شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ امنیت شهید مقدس و تودیع وثیقه توسط پدر گلپور اعلام گردید حکم ۱ سال و ۱۰ روز حبس رضا گلپور «ذیل عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار نامه سرگشاده خطاب به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۸ پیرامون مشکلات موجود در پرونده اش» از روز ۶ مرداد امسال اجرایی و تقویم گردیده است.

این حکم که توسط قاضی ایمان افشاری در ۹۸/۱۱/۲۳ قطعی گردیده بوده است ذیل اصل برائت در حقوق و تعلیق حبس های قبلی گلپور می‌بایستی از همان روز قطعیت حکم محاسبه گردد. گلپور ۱۷۳۰ شبانه روز است که بدون مرخصی در حبس به سر می برد و حکم قطعی حبس او توسط آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شده بود که به اعمال مادتین ۴۷۷ و ۴۷۸ منجر گردید.

گفتنی است رضاگلپور چمرکوهی 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر