کد خبر: 123833
A

۶.۹ درصد از افراد نمونه اعلام کردند فقط دوز اول را تزریق کرده اند، ۶۹.۱ درصد دو دوز تزریق کرده‌ اند، ۱۵.۱ درصد دوز سوم را تزریق کرده ‌اند و ۸.۶ درصد نیز اعلام کردند تمایلی به تزریق واکسن ندارند. ۰.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ مشخصی نداده‌ اند. در مجموع ۹۱.۱ درصد پاسخگویان حداقل یک دوز واکسن را تزریق کرده‌اند.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور پایش افکار عمومی در ارتباط با تمایل مردم به تزریق دوز سوم واکسن کرونا، یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه مصاحبه تلفنی در روزهای 6 تا 9 دی ماه 1400 انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1584 نفر بوده است.

۵۰.۲ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹.۸ درصد زن هستند. ۲۵.۹ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۷.۶ درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۶.۴ درصد در رده سنی ۵۰ سال و بالاتر قرار دارند. ۶۰.۰ درصد گروه نمونه فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۳۹.۲ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ۰.۸ درصد گروه نمونه به این سوال پاسخی ندادند. ۲۴.۰ درصد مجرد، ۶۹.۸ درصد متأهل و ۶.۲ درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. ۷۴.۰ درصد پاسخگویان در نقاط شهری و ۲۶.۰ درصد در روستاها سکونت دارند.

۶.۹ درصد از افراد نمونه اعلام کردند فقط دوز اول را تزریق کرده اند، ۶۹.۱ درصد دو دوز تزریق کرده‌ اند، ۱۵.۱ درصد دوز سوم را تزریق کرده ‌اند و ۸.۶ درصد نیز اعلام کردند تمایلی به تزریق واکسن ندارند. ۰.۳ درصد نیز به این سوال پاسخ مشخصی نداده‌ اند. در مجموع ۹۱.۱ درصد پاسخگویان حداقل یک دوز واکسن را تزریق کرده‌اند.

از کسانی که دو دوز واکسن تزریق کرده اما هنوز دوز سوم را نزده‌ اند سوال شده است که «آیا قصد دارید دوز سوم را بزنید؟» ۸۸.۶ درصد از کل کسانی که تاکنون دو دوز را ترزیق کردند و هنوز دوز سوم را نزده‌اند اعلام کرده‌اند دوز سوم را خواهند زد، ۶.۴ درصد گفته اند دوز سوم را نخواهند زد و ۵ درصد نیز به این سوال پاسخ مشخصی را نداده اند.

میزان تمایل به تزریق دوز سوم واکسن بین زنان و مردان، بین گروه‌های مختلف سنی (جوان، میانسال و مسن) و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد.

 
 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر