کد خبر: 128543
A

در بدن برخی از حیوانات و موجودات قلب وجود ندارد و بدون قلب زندگی می کنند، در ادامه تصاویر موجوداتی که بدون قلب هستند را مشاهده می نمایید.

به گزارش دیده بان ایران؛ بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می کنند. قلبی در بدن آن ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون قلب نیستند. حیواناتی که قلب ندارند، به خون رسانی در کل اعضای بدن وابسته نمی باشند. ممکن است این حیوانات بسیار کوچک باشند و نیازی به این خونرسانی کلی نداشته باشند. بعضی از آن ها نیز هیچ گونه اعضای بدن دیگری ندارند و بنابراین نیازی به قلب هم نیست. 

حیوانات و موجودات بدون قلب

عروس دریایی

عروس دریایی یکی از مخلوقات بسیار زیبا است و هیچ گونه قلب و هیچ خون رسانی در کل بدنش وجود ندارد. عروس دریایی جزء بزرگ ترین حیوانات بدون قلب با فاصله زیاد از لحاظ سایز محسوب می شود. در مطلب موجودات بدون مغز خواندید که این موجود دریایی مغز هم ندارد پس میتوان آن را موجود بدون قلب و مغز نامید.

 

حیوان بدون قلب

کرم پهن

کرم پهن هیچ جریان خون و هیچ سیستم تنفسی و قلبی در بدن ندارد. غذا و اکسیژن در بدن کرم پهن با حرکت آن به قسمت های مختلف می رسد و هیچ منبع پمپاژ خون و تغذیه ای در بدن او وجود ندارد.

موجودات بدون قلب

 

مرجان

مرجان ها حیوانات ساده تری هستند و شبیه به گل یا گیاه می باشند اما در واقع آن ها حیوان هستند. حیوانات رنگی که هیچ گونه رگ خونی و قلبی در بدن آن ها وجود ندارد.

موجود زنده بدون قلب

پنج مورد از مخلوقات دریایی دیگر که قلب ندارند:

برخی موجودات دریایی دیگر هم بدون قلب هستند. این موجودات بسیار ساده می باشند و هیچ گونه اعضایی در بدن آن ها وجود ندارد که شامل موارد زیر هستند:

  • ستاره دریایی
  • اسفنج دریایی
  • شقایق دریایی
  • خیار دریایی

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر