کد خبر: 17548
A

خیابان آزادی که از شرق به میدان انقلاب و از غرب به میدان آزادی منتهی می‌شود. از مهمترین خیابان‌های تهران به شمار می‌رود. این خیابان در شمال خیابان‌هایی چون جیحون، کارون و آذربایجان جای دارد و از خیابان‌های مرکزی تهران و کانون راهپیمایی‌ها در این شهر به شمار می‌آید.

اخبار مرتبط

ارسال نظر