کد خبر: 26441
A
برنامه های محسن مهر علیزاده اعلام شد؛

«آرامش» و«زیبایی»، مفاهیمی گسترده هستند که در چهار رکن اصلی زندگی بشری یعنی «زیستی»، «روانی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» مطرح می شود و رسیدن به آنها نیازمند تغییرات بنیادین در نگاهِ به زیست جهان، دگرگونی در سبک زندگیِ فردی و اصلاحات گسترده در روابط و نهادهای اجتماعی می باشد

دیده بان ایران: مهرعلیزاده یکی از ۷ گزینه تصدی شهردار آینده تهران، شنبه، ۱۴ مرداد ماه ۹۶،  برنامه های خود جهت مدیریت شهرداری تهران را به هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات تحویل داد.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛  «شعار» اصلی وی در برنامه هایش، «تهران؛ آرام و زیبا» انتخاب شده است. 

در توضیح این شعار آمده است:

«آرامش» و«زیبایی»، مفاهیمی گسترده هستند که در چهار رکن اصلی زندگی بشری یعنی «زیستی»، «روانی»، «اجتماعی» و «فرهنگی» مطرح می شود و رسیدن به آنها نیازمند تغییرات بنیادین در نگاهِ به زیست جهان، دگرگونی در سبک زندگیِ فردی و اصلاحات گسترده در روابط و نهادهای اجتماعی می باشد. در غیابِ آرامش و زیباییِ ظاهری و باطنی، قوانین و مقررات به دلیل احساسِ عدم وجود عدالت، دور زده خواهند شد، نهادها به دلیل عدم تطابق با نیازهای شهروندان، دچار کژکارکردی می گردند، برنامه ها به دلیل فشارهای ناشی از زیاده خواهی ها، تک ساحتی و بی قواره اجرا می گردند و نهایتا روح زندگی شهری و غایت زندگی اجتماعی که بستر سازی برای سعادت شهروندان می باشد، دچار نقصان می گردد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر