کد خبر: 28318
A

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در احکام جداگانه ای مدیران و مشاوران این حوزه را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، دکتر لاریجانی در احکام جداگانه، "دکتر محمد شریف زاده" را به عنوان «دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی»، "دکتر عظیم میرزاده" را به عنوان «رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی» ، "دکتر محمد عبداللهی" را به عنوان «مشاور در تحقق مرجعیت در حوزه آموزش علوم پزشکی» و "دکتر شهرام یزدانی" را به عنوان «مشاور و عضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی» منصوب کرد.

همچنین دکتر لاریجانی در نامه ای از تلاش‌های خانم دکتر طاهره چنگیز در دوران تصدی مسئولیت دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی و قائم مقام مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی قدردانی و انتصاب وی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان تبریک گفت.

متن حکم دکتر محمد شریف زاده دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی به شرح زیر است: 

«جناب آقای دکتر محمد شریف زاده 

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است. در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

باتوجه به هماهنگی به عمل آمده با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در دانش داروسازی، بدین وسیله با حفظ سمت در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف زیر بکوشید:

- تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه های درسی و آموزش های رایج دانشکده های داروسازی در تمامی مقاطع 

- کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین این هدف 

- جلب همکاریهای موثر اعضای محترم بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هئیت علمی داروسازی در ارتقاء کیفی آموزش 

- تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار

- تقویت نقش دانشکده های داروسازی در ارائه خدمات به جامعه 

- برنامه ریزی در جهت تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشکده های داروسازی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش آموختگان رشته های تخصصی داروسازی 

- ارتقاء کیفی آزمون ها ، بروزرسانی و کارآمدسازی استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای 

- کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن

- توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ، طراحی کوریکولوم های مشترک ، شناساندن مدارک دانش آموختگان در سایر کشورها. 

توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم. »

همچنین متن حکم دکتر عظیم میرزازاده رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر عظیم میرزازاده 

دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است. در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدین وسیله به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف آن مرکز بکوشید. 

توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.»

متن حکم وزیر بهداشت برای دکتذر عبداللهی به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر محمد عبداللهی 

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است. در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

ضمن تقدیر از تلاش های حضرتعالی به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی، نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما، بدین وسیله به عنوان مشاور اینجانب در تحقق مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی منصوب می گردید تا با همکاری سایر مدیران و مشاوران محترم حوزه معاونت در راستای تحقق اهداف متعالی آموزش عالی سلامت کشور تلاش فرمائید. 

توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.»

به گزارش وبدا، متن حکم دکتر هاشمی برای دکتر شهرام یزدانی به این شرح است:

«جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است. در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ضمن تقدیر از زحمات حضرتعالی به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما، بدین وسیله با حفظ سمت در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به عنوان مشاور اینجانب و عضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی منصوب می گردید تا با همکاری سایر مدیران و مشاوران محترم حوزه معاونت در راستای تحقق اهداف متعالی آموزش عالی سلامت کشور تلاش فرمائید.

امید است همچون گذشته به عنوان معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در توسعه سیاست ها و راهبردهای این مرکز ایفای نقش فرمائید. توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.»

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر