کد خبر: 33601
A

رئیس انجمن ایرانی تاریخ گفت: رشته تاریخ در کشور ما امروز در شرایط عقیم وارگی و عدم زایندگی است و همین امر پیامدهای بسیاری برای این حوزه دانشی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، دکتر شهرام یوسفی فر روز چهارشنبه در چهارمین همایش تاریخ دانان ایران در مشهد افزود: شاخصه این وضعیت نبود نظریه تاریخ معاصر و فقدان تعاریف بنیادی از مفاهیم این دانش است که بحران هایی در حوزه روش شناسی، بی ارتباط بودن مسائل ثبتی تاریخی با مباحث اجتماعی امروز، بحران نظام رشته ای و ضعف هویت تاریخی را موجب شده است.
وی عنوان کرد: وضعیت کنونی این رشته تنها به شرایط درون رشته ای تاریخ بازنمی گردد بلکه به ناکارآمدی عملکردی علمی این رشته و اشکال در گردش سرمایه انسانی و ایده ها در این رشته نیز مربوط می شود که در موارد بسیار خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: در این میان آنچه در زمینه رشته و دانش تاریخ مورد تاکید و اهمیت است ارتباط آن با فضای اجتماعی است زیرا ما حامل فضای معنوی و حافظه تاریخی و اجتماعی مردم هستیم و باید این نبود ارتباط و پیوند حل شود.
رئیس انجمن ایرانی تاریخ اظهار کرد: این انقطاع تاریخی و گسست های ایجاد شده مظاهر زیادی دارد و در واقع آنچه با عنوان ادبیات تاریخی داریم نمی تواند انتظارات مردم را از این حوزه برآورده کند و این انسداد موجب می شود این رشته در ساماندهی نهادی خود دچار مشکل شود.
افزود: از این رو نیاز محوری در حوزه رشته های تحصیلی آن نیز تا کنون محقق نشده و آگاهی و هویت صنفی بین دانش آموختگان آن ایجاد نشده است در حالی که این رشته همانند رشته های روان شناسی و حقوق نیاز به یک تشکل صنفی قوی دارد.
دکتر یوسفی فر توضیح داد: مورخان مجموعه ای از اطلاعات و تاریخ را در خود دارند که طرح و بیان آن مخاطره آمیز است و وقتی یک نظام صنفی قوی حامی آنان نباشد جرات بازگو کردن آن را ندارند زیرا گفتن آن در واقع برایشان هزینه بر است.
وی با بیان اینکه برخی مطالب و مباحث، بسیار پویا و فعال در جامعه وجود دارد اما ما تاریخدانان به آن ورود نمی کنیم، گفت: به عنوان نمونه حوزه روابط خارجی، مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی، همه مباحث تاریخی و در واقع موضوعات البته نه برای ما تاریخ دانان بلکه برای جامعه جذاب است .
یوسفی فر با اشاره به موضوع کوروش و روز جهانی بزرگداشت او در آبانماه گفت: برخی به صورت فردی به این موضوع وارد شدند اما موضوع کوروش به عنوان موضوعی که مبتلابه جامعه و حوزه کارشناسی تاریخ و بحث مورد توجه جامعه امروز است به هیچ وجه ادبیاتی پیرامون آن تولید نشده در حالی که باید صدها سخنرانی از اهل تاریخ در این حوزه شکل می گرفت و نه تنها متخصصان عصر باستان و هخامنشی، بلکه تمام کسانی که توان کارشناسی داشتند باید بدان ورود پیدا می کردند.
وی عنوان کرد: علت عدم ورود آن است که احساس می کنند هزینه بر است و نباید ورود کرد و می گویند بگذارید جامعه هر برداشتی می خواهد، داشته باشد.
وی ادامه داد: در مقابل، این شرایط موجب بی اعتنایی تاریخ دانان به مناقشات داخلی و خارجی می شود چنانکه امروز نسبت به تکه، تکه شدن مواریث تمدنی و معنوی خود در حوزه خارجی بی اعتنا شده ایم و در حوزه داخلی هم به بسیاری از مباحث اعم از امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی و غیره حاضر به ورود نشده ایم.
وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی وضعیت موجود رشته و دانش تاریخ افزود: پس از شناسایی این آسیب ها باید اجماع کلی بر روی این مسائل حاصل شده و روش های علمی و منطقی برای خروج از این شرایط استخراج و ارائه شود.
این همایش که امروز در مشهد آغاز شده به مدت 2 روز ادامه دارد.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر