کد خبر: 38709
A

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، با نگاهی به وضعیت سنی بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی نشان می دهد که بیمه شدگان مسن تر و بازنشستگان جوانتر می شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، از سازمان تامین اجتماعی، آمار و اطلاعات استخراج شده توسط دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که روند تغییرات سنی بیمه شدگان و بازنشستگان این سازمان به شکل معکوس در حال تغییر است.
براساس این گزارش، میانگین سن بیمه شدگان در سال های اخیر روند افزایشی داشته و از 36،5 در سال ٩٠ به 38،5 سال در سال 95 رسیده است.
تامین اجتماعی اعلام کرد، میانگین سن بیمه شدگان جدید به سازمان تامین اجتماعی نیز همین وضع را نشان می دهد و این شاخص از 29،6 سال در سال ٩٢ به 28،5 سال در سال ٩٤ رسیده است.
براساس این گزارش، از سوی دیگر روند تغییرات سنی بازنشستگان تامین اجتماعی معکوس روند تغییرات سنی بازنشستگان است و میانگین سنی بازنشستگان رو به پایین است و بازنشستگان در حال جوان شدن هستند، میانگین سن بازنشستگان تامین اجتماعی از 62،5 سال در سال ٩٠ به 58 سال در سال 95 رسیده است.
براساس این آمار، بازنشستگان تامین اجتماعی به دو گروه قابل تقسیم هستند، گروه اول کسانی که براساس قوانین عادی بازنشسته شده اند و گروه دوم افرادی که با قوانین مختلف پیش از موعد طبیعی به مرحله بازنشستگی رسیده اند. تا پایان سال ٩٥ و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، ٣٩ درصد بازنشستگان در زمره بازنشستگان پیش از موعد هستند و ٦١ درصد به صورت طبیعی بازنشسته شده اند.


** بازنشستگان زیر ٤٠ سال ٢٤٥ نفر هستند
براساس آمار ارائه شده ٦ نفر از بازنشستگان عادی و ٢٣٩ نفر از بازنشستگان پیش از موعد در رده سنی 35 تا ٣٩ سال قرار دارند که جوان ترین گروه سنی بازنشستگان را به خود اختصاص داده اند.
در رده سنی ٤٠ تا ٤٤ سال نیز بازنشستگان عادی 2 هزار و 715 نفر و بازنشستگان پیش از موعد 6 هزار و 465 نفر هستند. در رده سنی 45 تا 49 سال نیز 27 هزار و 456 نفر بازنشسته عادی و 42 هزار و 419 نفر بازنشسته پیش از موعد هستند.
براساس این گزارش، در مجموع ٧٩ هزار و ٣٠٠ نفر از بازنشستگان فعلی سازمان تامین اجتماعی زیر 50 سال سن دارند که بیش از 49 هزار نفر از آنان براساس قوانین مختلف و پیش از موعد طبیعی بازنشسته شده اند.
سازمان تامین اجتماعی همچنین اعلام کرد، میانگین سنی بیمه شدگان و بازنشستگان یکی از شاخص های کلیدی در سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود چرا که مزایای بازنشستگی در این سازمان بر اساس سن افراد برقرار می شود.
براساس این گزارش، به میزانی که میانگین سن بیمه شدگان کمتر باشد این انتظار وجود دارد که مدت بیمه پردازی و پرداخت حق بیمه و به تبع آن منابع ناشی از حق بیمه افزایش یابد و از سوی دیگر در خصوص مستمری بگیران هرچقدر میانگین سن آنها پائین تر باشد به همان نسبت مدت بهره مندی از مزایای بلند مدت و مصارف سازمان بیشتر خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که حدود 3 میلیون نفر آن مستمری بگیر و بازنشسته و 14 میلیون نفر آنها بیمه شده اصلی هستند.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر