کد خبر: 43260
A

در جلسه علنی پیش از ظهر شورای شهرکرج، هفت نفر از اعضای شورا مجید سریزدی را برای تکیه بر صندلی تصدی شهرداری کرج معرفی کردند.

یک عضو شورای شهر کرج با اشاره به طرح پیشنهاد مجید سریزدی برای شهرداری کرج توسط یکی از اعضا گفت: دیگر اعضا شورا هم تا چهارشنبه فرصت دارند گزینه‌های مورد نظر خود را برای بررسی به شورا ارائه دهند.

به گزارش دیده بان ایران؛ رحیم خستو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به طرح پیشنهاد «مجید سریزدی» به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری کرج گفت: انتظار داشتیم دیگر دوستان هم گزینه‌های خود را برای بررسی به اعضای شورا پیشنهاد دهند؛ در هر حال این فرصت تا چهارشنبه وجود دارد.

خستو با بیان اینکه هنوز گزینه‌ای به جز سریزدی در شورا معرفی نشده است افزود: با پایان زمان معرفی گزینه‌ها، روند انتخاب شهردار کرج شکل مشخصی به خود خواهد گرفت و نهایتا اگر سریزدی به عنوان گزینه نهایی معرفی شود تایید آن با نهادهای رسمی خواهد بود.

بیش از نیمی از اعضای شورای شهر مجید سریزدی را برای تصدی شهرداری کرج معرفی کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی پیش از ظهر شورای شهرکرج، هفت نفر از اعضای شورا مجید سریزدی را برای تکیه بر صندلی تصدی شهرداری کرج معرفی کردند.

محمد حسین خلیلی اردکانی، رحیم خستو، اکبر سلیم نژاد، عباس زارع، مهدی حاجی قاسمی ، حسین محمدی و احد رسولی اعضایی بودند که سریزدی را به عنوان کسی که تخصص، توان و تجربه به دست گرفتن سکان مدیریت شهری کرج را دارد، معرفی کرده‌اند.

 

یک عضو شورای شهر کرج با اشاره به طرح پیشنهاد مجید سریزدی برای شهرداری کرج توسط یکی از اعضا گفت: دیگر اعضا شورا هم تا چهارشنبه فرصت دارند گزینه‌های مورد نظر خود را برای بررسی به شورا ارائه دهند.

رحیم خستو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به طرح پیشنهاد «مجید سریزدی» به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری کرج گفت: انتظار داشتیم دیگر دوستان هم گزینه‌های خود را برای بررسی به اعضای شورا پیشنهاد دهند؛ در هر حال این فرصت تا چهارشنبه وجود دارد.

خستو با بیان اینکه هنوز گزینه‌ای به جز سریزدی در شورا معرفی نشده است افزود: با پایان زمان معرفی گزینه‌ها، روند انتخاب شهردار کرج شکل مشخصی به خود خواهد گرفت و نهایتا اگر سریزدی به عنوان گزینه نهایی معرفی شود تایید آن با نهادهای رسمی خواهد بود.

بیش از نیمی از اعضای شورای شهر مجید سریزدی را برای تصدی شهرداری کرج معرفی کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی پیش از ظهر شورای شهرکرج، هفت نفر از اعضای شورا مجید سریزدی را برای تکیه بر صندلی تصدی شهرداری کرج معرفی کردند.

محمد حسین خلیلی اردکانی، رحیم خستو، اکبر سلیم نژاد، عباس زارع، مهدی حاجی قاسمی ، حسین محمدی و احد رسولی اعضایی بودند که سریزدی را به عنوان کسی که تخصص، توان و تجربه به دست گرفتن سکان مدیریت شهری کرج را دارد، معرفی کرده‌اند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر