کد خبر: 49959
A

پسرجوانی که خواهرش را د. ار زد ه. بود، صحنه جنایت را بازسازی کرد.

چند‌ی قبل مأموران یکی از بخش‌های کازرون در. جریان قتل هولناک زن ۵۰ ساله‌ای قرار گرفتند. با توجه به اعلام این گزارش ماموران بلافاصله به قتلگاه رفته و تحقیقات خود را آغاز کردند.

به گزارش دیده بان ایران به نقل از خبر جنوب، تیم بررسی صحنه جرم پس از حضور در این محل، جسد زن ۵۰ ساله‌ای را د. ر. حالی که آویزان بود مشاهد ه. کرد ه. و پی برد ند وی را دار زد ه اند.
از این رو پروند ه‌ای تشکیل و تحقیقات برای افشای راز این جنایت آغاز شد.
در. بررسی‌ها ماموران دریافتند که وی توسط یک آشنا به قتل رسید ه. است، زیرا هیچگونه سرقتی از محل مشاهد ه. نشد و قاتل یا قاتلان بد ون هیچ مقاومتی وارد محل شد ه. بود ند.
با انجام اقد امات گسترد ه. پلیسی ماموران پی برد ند که وی از مد ت‌ها قبل با براد رش د. رگیری د. اشته است از این رو تحقیقات در این رابطه متمرکز شد و د. ر. نهایت براد ر. وی را به عنوان تنها مظنون جنایت بازد اشت کرد ند. وقتی این مرد به کلانتری منتقل شد گفت: ساعتی قبل خواهرش را د. ار زد ه. است.
پسر جوان درجریان بازجویی‌های مقد ماتی انگیزه روشنی را برای قتل خواهرش اعلام نکرد، اما در اد امه گفت: صد ایی در. سرش او را آزار می‌د اده.و د. ستور داد ه.تا خواهرش را به قتل برساند. متهم در اد امه صحنه جنایت را بازسازی کرد.
د. ر. اد امه تحقیقات اتهام قتل عمد‌ی به متهم تفهیم شد و او به د. فاع از خود ش. پرد اخت.
متهم گفت: قبول د. ارم که مرتکب قتل خواهرم شد ه‌ام، اما باور کنید آن شب حال طبیعی ند اشتم.
وی اد امه د. اد: مد ت‌ها بود که به رفتار خواهرم شک کرد ه. بود م. و فکر می‌کرد م. که او با افراد‌ی د. ر. ارتباط باشد.
آن شب فقط من و خواهرم در خانه بودیم. او از من پذیرایی کرد، اما وقتی غذا خورد م. صورتم شروع به سوزش کرد.
بی‌خوابی به سرم زد ه. بود. حد ود ساعت ۲ بود که صد اهای عجیبی د. ر. سرم می‌شنید م.
یک نفر به من می‌گفت: باید خواهرت را بکشی. این صد ا‌ها اد امه د. اشت و با خود م. کلنجار می‌رفتم تا اینکه همان صد ا. باز هم گفت که تا صبح نشد ه. باید خواهرت را بکشی.
من طنابی برد اشته و خواهرم را د. ار زد م. می‌خواستم به کلانتری بروم چند ساعت در خیابان پرسه زدم تا اینکه دستگیر شدم.
متهم اد امه داد: باور کنید من قصد به قتل رساندنخواهرم را نداشتم. من با او بزرگ شد ه بود م. و او هیچ بد‌ی در حقم نکرده بود، اما آن شب حال عاد‌ی ند اشتم متهم در تمامی مراحل تحقیقات به قتل خواهرش به  دلیل مشکوک بودن به وی اعتراف کرد.
در اد امه متهم به قتل صحنه جنایت را بازسازی کرد. بد ین ترتیب این پروند ه. با صد ور کیفرخواست برای صد ور حکم نهایی به د. اد گاه ارسال شد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر