کد خبر: 60790
A

آقای جهانگیری بر انتقال پایتخت و سامان دهی به عنوان دو موضوع جدا تاکید کرد و گفت که هر دو مورد قابل انجام است. در جلسه موضوع انتقال پایتخت مطرح نبود و در خصوص سامان دهی تهران بزرگ بحث شد .

به گزارش دیده بان ایران؛ جلسه شورای سامان دهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران، دوشنبه گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که عضو این شوراست تاکید دارد که  هزینه های انتقال پایتخت به سامان دهی تهران اختصاص یابد. با محسن هاشمی دراین باره گفت و گو کرده ایم که می خوانید. 
* جلسه شورای سامان دهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران برگزار شد و شما اعلام کردید که هزینه های این کار سنگین است و بهتر است  این هزینه به سامان دهی تهران  اختصاص یابد آیا هزینه های انتقال پایتخت برآوردشده است؟ 
- نه هزینه ای برآورد نشده است ، من نگفتم که هزینه ها زیاد است گفتم هزینه هایی که قرار است برای انتقال پایتخت اختصاص یابد، به سامان دهی اختصاص دهید.
*اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور بر سامان دهی پایتخت تاکید کردند.
- بله ؛ آقای جهانگیری بر انتقال پایتخت و سامان دهی به عنوان دو موضوع جدا تاکید کرد و گفت که هر دو مورد قابل انجام است. در جلسه موضوع انتقال پایتخت مطرح نبود و در خصوص سامان دهی تهران بزرگ بحث شد .
* آیا کمیته ای انتقال پایتخت را پیگیری می کند؟
- بله این کمیته در وزارت مسکن مستقر است.
* این کمیته تاکنون خروجی داشته است؟
- بله ؛ دبیرخانه این کمیته باید خروجی آن را اطلاع رسانی کند. شما باید سوالات خود را از کمیته پیگیری کنید.
* خروجی این کمیته به اطلاع شما رسیده است؟
- بله؛ اما من اطلاعاتم در این باره کامل نیست و نمی توانم پاسخ گوی سوالات باشم.کمیته باید به سوالات شما پاسخ بدهد.
* فارغ از دیدگاه هایی که اکنون مخالفان و موافقان مطرح می کنند آیا واقعا بنا هست که پایتخت به شهر دیگری منتقل شود؟
- هنوز چیزی معلوم و مشخص نیست و هیچ چیز تصویب نشده است./خراسان

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر