کد خبر: 104879
A

جدول مقایسه قیمت ها نشان می دهد قیمت انواع خودرو طی یک سال؛ ۷۰ تا ۱۵۰ درصد توسط دولت افزایش یافته است. این موضوع انحصارگرایی دستوری و آزار مردم با قیمت و کیفیت خودروهای داخلی را عیان تر از سال های گذشته عیان می کند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر