کد خبر: 18515
A

درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده است که به معنای ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان است.

دیده بان ایران - مرکز آمار ایران: درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ را معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان اعلام کرده که به معنای ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان است.

بر این اساس، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۹۴ با مراجعه به ۱۸۸۷۱ خانوار نمونه، با جمعیتی برابر با ۶۵ هزار و ۲۹۴ نفر طی دوازده ماه انجام گرفته است. بر این اساس، متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۴۶ نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می‌دهد که خانوارهای ۴ نفری با ۳۰.۴ درصد، بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰.۱ درصد، کمترین خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس نتایج این طرح، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری برابر با ۲۶۲ هزار و ۳۹۷ هزار ریال بوده که از این مقدار، ۲۳.۸ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و ۷۶.۲ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

متوسط هزینه سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۳ معادل ۱۱.۷ درصد افزایش یافته است، هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ معادل ۷.۴ درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل ۱۳.۱ درصد افزایش یافته است.

در سال ۹۴ هم، متوسط هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری برابر ۱۹۹ هزار و ۹۶۷ هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل، افزایشی برابر با ۱۳.۱ درصد نشان می دهد. هزینه مسکن با سهمی معادل ۴۴.۲ درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است. هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با ۱۵.۱ درصد، بهداشت و درمان با ۱۳.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۱۲.۵ درصد و پوشاک و کفش با ۵.۵ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۷ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. بررسی منابع تامین درآمدهای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۵۰.۳ درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، ۳۳.۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و ۱۶.۳ درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد، خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها، بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهار شده ۴۶ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها، خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهار شده سالانه ۱۸ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان، کمترین درآمد سال ۱۳۹۴ را داشتند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر