کد خبر: 27855
A

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده محصولات زراعی ۴.۷ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۴.۸ درصد در بهار امسال محاسبه شده است.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت‌های متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی، … و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی ‌باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و …  حذف شود. این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده‌فروشی می‌توان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری سایر قیمتها تا رسیدن محصول بدست مصرف کننده نهایی پرداخت.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران،   آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ۱۳۵۳ آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در بهار ۱۳۹۶ اختصاص دارد. بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵۸.۳ که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲۷.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۸ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با ۴.۷ درصد است.

 شاخص زراعت و باغداری

شاخص گروه «زراعت و باغداری»، در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۷۰.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ۱۴.۶ و ۳۸.۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۲.۳ درصد افزایش است.

شاخص گروه «غلات» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۳۱.۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۸ درصد افزایش  و نسبت به فصل قبل ۸.۶ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۵.۱ درصد افزایش است.

شاخص گروه «سبزیجات» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۶۹.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ۳۵.۱ و ۲۴.۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۵.۹ درصد افزایش است.

شاخص گروه «میوه ها و میوه های آجیلی» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۰۳.۷ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد و نسبت به فصل قبل ۸۹.۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۰.۹ درصد کاهش است.

شاخص گروه «موادخام طبقه بندی نشده»، در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۱۶.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب  ۸.۲ و ۱۱.۲ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۶.۶ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص گروه «دامداری سنتی»، در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۳۲.۶ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۴ درصد و نسبت به فصل قبل ۵.۸ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۱۰.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۱۴.۸ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد و نسبت به فصل قبل ۸.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۱۴.۷ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۲۵.۷ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۷ درصد و نسبت به فصل قبل ۴.۰ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۸.۴ درصد افزایش است.

شاخص گروه «گوسفند و بره»، در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۲۶.۷ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۰ درصد و نسبت به فصل قبل ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۱۸.۶ درصد افزایش است.

شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی»، در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۵۲.۸ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  ۶.۲ درصد افزایش است.

منبع: ایسنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر