کد خبر: 34743
A

مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط قیمت گندم در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال 4.07 درصد و قیمت جو در همین مدت 18.81 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، و بر اساس گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩٦ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، در تابستان امسال متوسط قیمت گندم 12هزار و 836 ریال و متوسط قیمت جو 9هزار و 845 ریال بوده است.
همچنین در بخش حبوبات متوسط قیمت نخود 52 هزار و 582 ریال و عدس 52 هزار و 270 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 22.65 و 12.26 درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت هندوانه در بخش محصولات جالیزی در زمان یاد شده 2هزار و 618 و خربزه پنج هزار و 843 ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.42 درصد و 25.65 درصد کاهش و خیار با 11هزار و 236 ریال معادل 13.34 درصد افزایش قیمت داشته است.
در بخش سبزیجات در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت سیب زمینی پنج هزار و 960 و گوجه فرنگی پنج هزار و 117 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 65.94 درصد و 42.93 درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت پیاز نیز برابر 14هزار و 108 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 141.41 درصد رشد دارد.
در بخش محصولات علوفه‌ای در مدت مورد بررسی، متوسط قیمت یونجه هشت هزار و 667 و متوسط قیمت کاه 2هزار و 185 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.05 درصد و 37.25 درصد افزایش داشته است.
در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه دوم سال ١٣٩٦، متوسط قیمت زردآلو 23هزار و 517 ریال، هلو 18هزار و 806 ریال و آلبالو 28هزار و 939 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل21.91 درصد، ١٢.٩٣ درصد و 1.89 درصد کاهش داشته و متوسط قیمت گیلاس 46هزار و 713 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.52 درصد افزایش نشان می دهد.
در بخش میوه‌های دانه‌دار در تابستان 96 متوسط قیمت سیب درختی 15هزار و 714 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.5 درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور 13 هزار و 715 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 41.44 درصد افزایش داشته است.
در بخش دامداری سنتی نیز متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 160 هزار و 20 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.65 درصد افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 135هزار و 267 ریال بوده که 19.61 درصد افزایش داشته است.
در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 39هزار و 293 ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 11هزار و 518 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.19 درصد و 3.76 درصد افزایش داشته است.
در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی یک میلیون و 451 هزار و 411 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.97 درصد افزایش داشته و هزینة شخم زمین زراعی دیم یک میلیون و 85 هزار و 13 ریال بوده که معادل 8.81 درصد افزایش ثبت کرده است.
در بخش دستمزد نیروی کار، هزینه کارگر میوه چین مرد 501 هزار و 377 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.94 درصد افزایش داشته است و هزینه کارگر میوه چین زن 362 هزار و 592 ریال بوده که معادل 14.29 درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد 477 هزار و 492 ریال و هزینه کارگر تنک کار زن 365هزار و 17 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 0.57 درصد و 7.97 درصد رشد داشته است.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر