کد خبر: 35690
A

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری ، رفع فقر، ساماندهی صندوق های بازنشستگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را چهار برنامه مهم وزارتخانه خود در سال 96 اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، 'علی ربیعی' با تشریح گزارش عملکرد 100 روزه دولت، افزود : با افتخار همیشه اعلام کرده ام که هم وزیر تولید و امنیت سرمایه و هم وزیر کارگران و افرادجویای کار هستم و این امور را به عنوان هماهنگ کننده پیگیری می کنم.
وی با اعلام اینکه رئیس جمهور هم در برنامه دولت دوازدهم و هم در برنامه های سال 96 دو جهت گیری کاهش فقر و گسترش اشتغال را درصدر برنامه های خود قرارداده است، گفت: ما نیز این امور را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می کنیم.

** پیگیری موضوع صندوق های بازنشستگی
ربیعی از پیگیری موضوع صندوق های بازنشستگی نیز خبر داد و گفت: درسال 92 و هم زمان با آغاز به کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعه درباره آینده صندوق ها را آغاز کردم ؛ چهار سال پیرامون موضوع صندوق ها بحث کردیم و امروز گفتمان چالش های صندوق ها به گفتمان اصلی حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است و بر این اساس برنامه ریزی می کنیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: تصور کنید در سال 2050 حدود 30 میلیون سالمند داریم که باید به نوعی بازنشستگی را تجربه کنند. من در این زمینه مثال دولت های صیفی کار و گردو کار را مطرح می کنم و معتقدم که ما باید برای آیندگان مانند دولت های گردوکار باشیم و امروز برای آیندگان بکاریم.
وی همچنین اظهار کرد : ما به عنوان بازیگر مهم پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش پیشگیری از معلولیت ها، غربالگری های مختلف و وظایف متعددی به عهده داریم.
ربیعی درباره حقوق بازنشستگان گفت: متوسط تورم همواره برای فقرا بسیار شدیدتر است گفت: با مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمی توان دستمزد ها را به یک باره دوبرابر کرد چرا که چنین ظرفیت و امکانی وجود ندارد و این شیوه ها به هم ریختگی کل اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت . چهارسال ابتدای دولت دکتر روحانی و امسال نیز این برنامه را داریم که همواره مزد را برتورم پیشی دهیم .
وی اظهار کرد : درسال های گذشته برای رشد حقوق بازنشستگان به بیش از تورم و متناسب سازی حقوقی با مدل پلکانی و به منظور بالا آوردن افراد پایین تر، بیش از سه هزارمیلیارد تومان تنها در صندوق بازنشستگی کشوری و مقداری نیز درصندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هزینه شد.امسال نیز یکهزار میلیارد تومان به همین منظور کنار گذاشته شد .

صندوق های بازنشستگی به زندگی اجتماعی بازنشستگان تبدیل می شود
وی تصریح کرد: ما درحال تبدیل این صندوق ها به زندگی اجتماعی بازنشستگان هستیم. سعی کردیم در شهرهای بزرگ خانه های امید ایجاد کنیم. هرسال این خانه های امید افزایش پیدا کرد و امسال نیزجزو برنامه هایمان است .
ربیعی در این برنامه همچنین از پرداخت 12هزار میلیارد ریال ( 1200 میلیارد تومان) وام برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری (300هزار نفر ، نفری 40 میلیون ریال) و تدابیری برای تامین بودجه برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت وام خبر داد .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: بازنشستگان و مستمری بگیران مناطق زلزله زده غرب کشور نیز بدون قرعه کشی و در اولویت دریافت این وام ها قرار گرفتند .
وی با اعلام اینکه برنامه های سفر برای بازنشستگان امسال نیز دنبال می شود گفت: فرصت سفر برای بازنشستگان اندک است و حتی یک حرکت کوچک و یک سفر در زندگی بازنشستگان تاثیرگذار است .
ربیعی پایدارسازی صندوق ها را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و گفت : سیاست های غلط در گذشته منجر به اشتباه گرفتن سیاست های حمایتی و سیاست های بیمه شد.

بدهکاری صندوق های تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رقم بیش از 50 هزارمیلیارد تومان بدهی صندوق های تامین اجتماعی توضیح داد : طبق قانون بدهی به صندوق های تامین اجتماعی با نرخ اوراق مشارکت سنجیده می شود بنابراین با عددی بیش از 50 هزارمیلیارد تومان روبرو هستیم چرا که تورم افزایش یافته و نمی توان بدهی را با نرخ پیشین محاسبه کرد .
وی افزود: این بدهی به این گونه است که در سال 88 یا 90 یک مرتبه اعلام شد که 1.5 میلیون نفر دیگر به صندوق های تامین اجتماعی اضافه شوند و این درست همان جایی است که معتقدم سیاست های حمایتی با سیاست های بیمه اشتباه گرفته شده بود . بار مالی این موضوع سالانه بردوش صندوق ها افتاد .
وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال درسال اول25 هزار میلیارد ریال (2 هزار و 500 هزار میلیارد تومان )بدهی به صندوق های تامین اجتماعی اضافه شد . درسال های آینده این رقم افزایش یافت و بعد از محل هدفمندی یارانه ها نتوانستند پول آن را تامین کنند که منجر به بدهی شد. یا در مواردی دیگر که اگر اشتباه نکنم در دوران جنگ از صندوق های نیروهای مسلح پولی برداشت شده است و به قیمت آن روز باید آن پول محاسبه شود که آسیب هایی به دنبال داشت.
ربیعی خاطر نشان کرد: در مطالعات به این نتیجه رسیدیم که در صندوق بازنشستگی کشوری در طول 50 سال گذشته تصمیماتی برای این صندوق گرفته و باری بردوش آن شد که به ارزش امروز 450 هزارمیلیارد تومان است .
وی با بیان اینکه در سال 1392 دربخش درمان سالانه 70هزار میلیارد ریال( 7هزار میلیارد تومان) تخصیص می دادیم گفت: اکنون200 هزار میلیارد ریال (20 هزار میلیارد تومان) ( حدود سه برابر ) تنها در تامین اجتماعی آورده برای بخش درمان اختصاص می یابد. در بیمه سلامت نیز چند برابر پول آورده شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: آثار تصمیماتی که در مورد سلامت مردم گرفته می شود پیچیدگی صندوق ها را ایجاد کرده است .
ربیعی افزود : اکنون 6 میلیون ایرانی بیمه بازنشستگی ندارند و در حال دنبال کردن برنامه ای هستیم که بتوانیم سالمندی بدون معلولیت و سالم را داشته باشیم.

** سیاست های رفاهی

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از دنبال کردن سیاست های توانمندسازی و رفاهی منظم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد و تاکید کرد : با تدابیر در نظرگرفته از سوی رئیس جمهور کشورمان خبرهای خوب اشتغالی در راه است .
وی به ضرورت ایجاد فرصت برابر اجتماعی برای معلولان تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که معلولان خود را نشان دهند چرا که معلولان توانمندی هایی در حوزه نویسندگی، کارآفرینی، هنر، ورزش و موسیقی دارند که در بسیاری موارد دیده نمی شود.
وی با بیان اینکه غربالگری شنوایی با پوشش بالای 90 درصد انجام شد و امسال برنامه غربالگری ژنتیک را دربرنامه داریم گفت: غربالگری ژنتیک گران قیمت است وتصمیم داریم برای افرادی که توان مالی ندارند تدابیری در این زمینه داشته باشیم .

**تشریح سیاست های توانمند سازی
وی در تشریح سیاست های توانمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این زمینه افراد را در گروه های مختلف طبقه بندی کردیم. یک گروه مانند برخی از معلولان و سالمندانی که بیمه بازنشستگی نداشتند را درگروهی قراردادیم که به هیچ وجه توانمند نمی شوند. دولت در نظر دارد حدود 70درصد حداقل مزد را به این گروه بپردازد و این کار از سال 96 آغاز شده است .
وی خاطر نشان کرد: باید شاخصی برای پرداخت ها به این افراد داشته باشیم که شاخص حداقل مزد را درنظرگرفتیم . یعنی 70 درصد حداقل مزد را به این افراد اختصاص دادیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گروه دیگر افرادی هستند که توانمندی کامل ندارند به این افراد نیز رقمی پرداخت می شود. دسته دیگر افرادی هستند که اکنون توانمندی ندارند اما می توان با کمک به این اقشار آنها را توانمند کرد.
وی تاکید کرد: نکته مثبت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص این است که افرادی که باید توانمند شوند به اشتغال متصل می شوند .
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درنظرگرفته شدن بودجه 12 هزار میلیارد تومانی از سوی رئیس جمهور برای اشتغال را خبری خوب توصیف کرد و افزود : در اشتغال منابع خوبی درحال ورود است .

**محدود کردن فقر مطلق در چهار سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه ریزی هایی برای محدود کردن فقر مطلق در چهار سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد : در محدود کردن فقر آموزش، هدف ، مدرسه رفتن همه کودکان است . در موضوع مسکن نیز شاید ساخت و سازهای میلیونی خطا بود اما وقتی با تمرکز ساخت مسکن برای خانواده های دارای دومعلول به بالا، زنان سرپرست خانوار بدون خانواده، زنان سالمند وارد عمل شدیم ساخت و ساز اصولی جهت گیری شد.

**رشد بدون اشتغال

ربیعی با بیان اینکه در سه سال گذشته رشد متوسط 5 تا 6 درصدی را دنبال کرده ایم،گفت: این رشد مداوم خود به ایجاد شغل کمک می کند اما ما در دوران رشد بدون اشتغال نیز قرارگرفته ایم .
وی افزود: این پدیده جهانی است و شامل حال ما نیز می شود، بنابراین برنامه های جانبی رشد اشتغال فراگیر ضدفقر را دنبال می کنیم و به همین منظور در استان ها و روستاها رسته های پرکشش فراگیر شناسایی و پایلوت این طرح آغاز شده و امسال نیز دنبال می شود .
وی با بیان اینکه اکنون اشتغال در بخش خدمات از 46 درصد به 60درصد رسیده است، گفت : این به این معناست که سهم خدمات مولد از اشتغال تقریباً از سال 92 به بعد افزایش یافته است، هر چند در برخی از بخش ها نظیر صنعت و کشاورزی این سهم کمتر شده است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از مردم ایران خواست همه با هم برای مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال با نشاط ، پویا ، با مهارت و نوآوری تلاش کنند .
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر