کد خبر: 37051
A

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تحقق برنامه های اجرایی بر پایه آمایش سرزمین را در گرو یک وفاق و رویکرد ملی و پیگیری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، آمایش سرزمینی به معنای بهره برداری بهینه از امکانات با هدف بهبود وضع مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است.
در این طرح مزیت های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، سازماندهی و نظام بخشی می شود.
این طرح با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی های فضایی مناطق پیش می رود.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر