کد خبر: 41682
A

در سال 86 ،66 درصد از خانواده های ایرانی صاحب خانه بودند. 25 درصد در خانه های اجاره ای، 4.1 درصد در خانه‌های در برابر خدمت(منازل سازمانی) و 6.7 درصد نیز در خانه های رایگان زندگی می کردند. هر سال از تعداد صاحبخانه ها کم شد، تا جایی که در سال 89 ،7.64 درصد از مردم در خانه های شخصی زندگی می کردند. در سال 90 از همان تعداد هم کم شــد و 8.60 درصد از مردم صاحبخانه بودند، 26 درصد از مردم نیز در خانه های استیجاری زندگی می کردند. گزارش ها نشان می دهد،نزدیک به نیمی از مردم کشور در خانه های سه خوابه زندگی می کنند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، آینده نگر در ویژه نامه نوروزی این ماهنامه در گزارشی نوشت:« با وجود تمام نارضایتی ها، بررسی نحوه تصرف مسکن نشان می دهد که خانواده های ایرانی اکثرا در طبقه متوسط زندگی می کنند.

در سال 86 ،66 درصد از خانواده های ایرانی صاحب خانه بودند. 25 درصد در خانه های اجاره ای، 4.1  درصد در خانه‌های در برابر خدمت(منازل سازمانی) و 6.7 درصد نیز در خانه های رایگان زندگی می کردند.

هر سال از تعداد صاحبخانه ها کم شد، تا جایی که در سال 89 ،7.64 درصد از مردم در خانه های شخصی زندگی می کردند. در سال 90 از همان تعداد هم کم شــد و 8.60 درصد از مردم صاحبخانه بودند، 26 درصد از مردم نیز در خانه های استیجاری زندگی می کردند.

در سـال 92 درصد خانواده های صاحبخانه به 4.64 درصد رسید و در سال 95 نیز، 3.64 درصد از مردم در خانه های شخصی شان زندگی می کردند. 2.26 درصد مستاجر بودند، نیم درصد در خانه های در برابر خدمت زندگی می کردند و 9 درصد نیز در خانه های رایگان ساکن بودند.

بررسی اوضاع زندگی مردم از نظر تعداد اتاق ها نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردم کشور در خانه های سه خوابه زندگی می کنند.

 7.49 درصد از مردم ســاکن خانه های سه اتاقه هستند، 8.29 درصد در خانه های دواتاقه زندگی می کنند، 14 درصد در خانه های 4 اتاقه زندگی می کنند و تنها 1.3 درصد ساکن خانه های تک خواب هستند.

به این ترتیب، حدود 12 میلیون و 25 هزار خانواده ایرانی در خانه هایی زندگی می کنند که سه اتاق دارد، 7 میلیون و 210 هزار خانواده در خانه هایی بــا دو اتاق خواب زندگی می کنند و تنها 750 هزار خانواده در خانه های تک خواب زندگی می کنند.

البته اقلیت 2.1 درصدی نیز خانه هایی با شش اتاق و بیشتر دارند که برابر با حدود 302 هزار خانواده می شود.

بررسی لوازم زندگی خانواده ها نیز نشان می دهد که 6.48 درصد از خانواده های ایرانی برابر با 11 میلیون و 800 هزار خانوار، اتومبیل شـصی دارند که این میزان در سال 86 ،33 درصد بوده است. همینطور در سال 86 ، 8.63  درصد از خانواده های ایرانی تلفن همراه داشته اند که حاال این رقم به حدود 97 درصد رسیده است.

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر