کد خبر: 65122
A

پنجمین جلسه دادگاه محمدهادی رضوی و چند متهم دیگر بانک سرمایه برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای پنجمین جلسه از رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و 30 متهم دیگر این پرونده ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 193و 194 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در جلسه گذشته وکیل متهم احسان دلاویز بخشی از دفاعیات خود را ارائه دادند و در جلسه امروز ما بقی دفاعیات را ارائه می‌کنند.

 

جعفرزاده وکیل مدافع دلاویز پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: به دلیل اینکه در 19 پرونده مورد مطالعه خود در رابطه با موارد غیر از کیفرخواست مانند فروش قیر و … مطلبی مطرح نشده است و این مطالب هیچ انعکاسی نداشته و از آنها اطلاعی ندارم حرفی نخواهم زد. این 19 جلد در مورد دریافت تسهیلات و تهاتر ملک اندرزگو بوده و اتهام موکلم معاونت و همچنین تحصیل مال نامشروع بوده است. بنابراین عرایضم را در چارچوب کیفرخواست و محتویات پرونده بیان خواهم کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من اساساً در این پرونده علیه موکل من هیچ دلیلی وجود ندارد. در جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که از جمله دلایل موجود در پرونده که علیه موکل من وجود دارد و در کیفرخواست به آن اشاره شده، اظهارات تعدادی از افراد مطلع در پرونده است. در همان جلسه گفتم اظهارات متهم علیه دیگری اساساً دلیل محسوب نمی‌شود. اولاً اظهارات متهمین پرونده از انسجام کاملی در پرونده برخوردار نیست و این اظهارات بعضاً متعارض هستند.

 

جعفرزاده افزود: در جلد دوم پرونده تصویر یازده برگ چک به عنوان دلیل ارائه شده و ادعا شده است که این چک‌ها به متهم ارائه شده است. اصل مبلغ ادعایی 2 میلیارد تومان است و در جایی عنوان شده که مبلغ چک‌ها هر کدام 2 میلیارد ریال است که جمعاً 2 میلیارد و 250 میلیون تومان می‌شود اما همه این چک‌ها توسط خانم زهرا شریف کاظمی صادر و در وجه و به نام آقای قادری صادر شده است.

 

وکیل مدافع دلاویز با بیان اینکه فرآیند صدور و وصول چک‌ها از نواقص پرونده محسوب می‌شود گفت: درخواست کردیم این موضوع بررسی شود. اظهارات خانم شریف کاظمی نیز نسبت به این مبلغ متعارض است. در مورد اظهارات آقای رضوی در جلد سوم پرونده گفتنی است ایشان گفته این مبلغ طی دو فقره چک صادر شده است این در حالی است که در جای دیگر اظهار شده دلاویز سمتی در بانک سرمایه نداشته و چک‌ها تحویل آقای قادری شده است. همچنین آقای امامی اظهار کرده این چک‌ها به درخواست رضوی و صرفاً جهت تبلیغات در شاهگوش پرداخت شده است.

 

وی در ادامه در رابطه با شکایت بانک سرمایه بیان کرد: شکایت بانک سرمایه در جلد ششم و هفتم پرونده علیه افرادی مطرح شده است اما در این شکواییه هیچ اسمی از موکل من برده نشده است. از طرفی در مورد مبلغ هم تفاوت وجود دارد. این مبلغ در شکواییه 5 میلیارد تومان عنوان شده در حالی که نماینده دادستان بیان کرد که 7 و نیم میلیارد در کارهای هنری هزینه شده است. ادعای امامی نیز این بوده که مبالغ گرفته شده از آقای رضوی بابت تهیه فیلم‌ها بوده است.

 

جعفرزاده افزود: در جلد هشتم پرونده بابت اخذ تسهیلات از بانک سرمایه 4 تا 5 میلیارد تومان به دلاویز پرداخت شده است که بیانگر تعارض است. در جلد 17 پرونده نیز زهرا شریف کاظمی در مورد مبلغ ادعایی می‌گوید 4 فقره چک 500 میلیون تومانی به آقای دلاویز داده شده بود و کپی آن را تحویل دادسرا داده و این اظهارات نشان دهنده این است که این مطالب کذب است و در مورد اعلام رقم چک‌ها تعارض آشکار وجود دارد. موکلم در دو نوبت در دادسرا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که اظهارات آن در جلدهای چهاردهم و هفدهم پرونده وجود دارد. موکل در 21 اسفندماه 95 اظهار کرده است که با امامی از ابتدای سال 90 دوستی پیدا کرده و از لحظه این دوستی در حوزه فعالیت‌های هنری و فرهنگی همکاری داشته است.

 

وی بیان کرد: موکلم با آقای رضوی در پروژه قهرمانان صنعت، سریال شاهگوش و شهرزاد همکاری داشته که به دلایل شخصی این فعالیت کاملاً متوقف می‌شود.

 

در ادامه این جلسه وکیل مدافع دلاویز گفت: طبق اظهارات موکل من او در پاسخ به این سوال که چک‌ها چگونه از بانک سرمایه اخذ شده؟ پاسخ داده که خاطرم نیست و این چک‌ها را آقای رضی به آقای امامی دادند. از اساس کذب است. من آورنده تبلیغات برای شاهگوش بودم که این عین اظهارت موکل من است که به عنوان دلیل در کیفرخواست قید شده که قضاوت با قاضی و مستشاران خواهد بود. اظهارت دیگران علیه من شهادت محسوب می‌شود یا عنوان دیگری به آن بدهیم؟ در صورت وجود تعارض میان دو شاهد شرعی اظهارات هیچیک معتبر نیست و اظهارات افرادی که خودشان متهم هستند اساساً نمی‌تواند دلیل باشد.

 

جعفرزاده با بیان اینکه به موجب مواد قانونی به معنای کلمه عادل اشاره و تصریح کرد: عادل اهل معصیت نیست. طبق این تعریف شهادت کسی که اشتهار به کذب یا گناه کبیره و صغیره داشته باشد اعلام صلاحیت آن پذیرفته نیست. اظهارات کسانی که علیه موکلم مطالبی را در پرونده آوردند و مقامات قضائی اظهار نظر کرده و مطالبی را گفتند آیا کسانی که نماینده دادستان و دادستان آنها را مفسد خطاب می‌کند می‌تواند عادل باشد و مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؟ اظهارات سایر متهمین از شمول دلایل احصا شده کیفرخواست خارج است. بعضی از آقایانی که به جایگاه فراخوانده شدند مطالبشان را بر اساس شنیده‌ها اظهار کردند در صورتی که به موجب قانون شهادت باید از روی قطع و یقین ادا شود.

 

وی افزود: شهادت باید مستند به امور حسی باشد و ضابطه وجود شهادت، وجود علم است همانطور که در قرآن آمده دنبال آن چیزی که به آن علم ندارید نروید. اگر اظهارات آقایان اقرار تلقی شود، اظهارات اولیه آقای رضوی علیه موکلم و سایر متهمین پرونده که مدعی پرداخت این مبلغ توسط آقای رضوی به موکلم بوده‌اند در مورد خود آقایان قابل استناد و دلیل است. این اقرار دامن گیر اقرار کننده است. موکل من هیچ اقراری در مورد دریافت وجه از هیچکس در پرونده ندارد در حالی که اظهارات او به عنوان دلیل ذکر شده است.

 

جعفر زاده خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب گفته شده اظهارات سایر متهمین مبنای شرعی ندارد. نماینده دادستان نباید اصرار به محکومیت متهمین داشته باشیم که از جانب انسانی قابل تأسف است. در مورد گزارش سازمان بازرسی که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است که در بعضی قسمت‌ها به عنوان شاکی قلمداد می‌شود. این گزارش را خواندم. نام موکل من در این گزارش 40 صفحه‌ای وجود ندارد. در صفحات 1849،1820 و 1821 اسامی محمد سلمانی اعلایی، رضوی، پویان مهر، صفرعلی پور و … آمده اما هیچ اسمی از موکل من نیست. همچنین در این گزارش از انتقال 50 میلیارد ریال از تسهیلات آقای رضوی به حساب آقایان و قادری مطلبی آمده اما مجدداً هیچ اسمی از موکلم نیست. اینها از تعداد دلایلی که نماینده دادستان اشاره کردند خارج است.

 

وکیل مدافع دلاویز افزود: یکی دیگر از دلایل گزارش مرجع نظامی است که در کیفرخواست آمده و مطلبی علیه موکل من ندارد و صرف گزارش پلیس دلیل مستقلی حساب نمی‌شود. گزارش پلیس باید بر اساس دلایل دیگر باشد و هیچ اشاره‌ای علیه موکلم وجود ندارد. مضاف بر همه این موارد در دادرسی‌های مختلف اصل برائت محور اصلی است و نیاز به اثبات ندارد و بلکه نیازمند حمایت است و برای محکوم کردن افراد باید دلیل قوی داشته باشیم و اصل برائت بشکنیم که در مورد موکل من دلیلی نمی‌بینم که این اصل را خدشه دار کند. موارد اعلام شده در کیفرخواست از عِداد دلایل خروج موضوعی دارد.

 

در ادامه جعفرزاده وکیل مدافع دلاویز گفت: شما قضات و مستشاران این دادگاه از چهره‌های علمی و دانشگاهی هستید که بالای بیست سال سابقه قضائی دارید و به مقررات و قوانین اشراف کامل دارید لذا ما محضر شما درس پس می‌دهیم. از آنجایی که موضوع پرونده، اقتصادی است ماده 526 قانون مجازات اسلامی می‌تواند رکن مادی این جرم تلقی شود، اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع اصلی این جرم است.

 

وی تاکید کرد: قاضی این دادگاه بارها در مصاحبه‌هایش گفته که نظام اقتصادی ما فشل است آیا الان این اتهام در نظام اقتصادی بیمار مطرح شده است یا باید در نظام اقتصادی سالم مطرح و بررسی کنیم؟ این موضوع جای ابهام است.

 

وکیل مدافع دلاویز بیان کرد: تشخیص کلان بودن جرم مستلزم امر کارشناسی است و اینکه آن را به بانک مرکزی بسپاریم درست نیست. در این رابطه دقت در مفاد بندهای الف تا و ماده یک قانون اخلالگران اهمیت به سزایی دارد. در اینجا در موضوع خیانت در امانت نیز می‌توانم مطالبی بیان کنم.

 

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: فقط پیرامون موضوع اخلال صحبت کنید و سایر موارد مربوط به این دادگاه نیست.

 

جعفرزاده با تاکید بر اینکه مطالب باید در چهارچوب کیفر خواست باشد گفت: از خانمی نام برده شد که همسر سابق یکی از متهمان بوده است و در کیفر خواست نامی از ایشان نبود و کیفرخواستی علیه او صادر نشده است و با موکل من در گذشته غرض ورزی شخصی داشته و مسائلی وجود داشته لذا اظهارات او قابل طرح در دادگاه نیست.

 

وی در پایان دفاعیات خود افزود: در مورد قرار داد اتومبیل و مبلغ آنکه موکلم به آن اشاره کرده مستندات لازم ارائه خواهد شد. از رأی بانک سرمایه لذت بردم. آن رأی 156 صفحه‌ای که خودش یک کتاب است را مرقوم فرمودید.

 

پس از پایان دفاعیات جعفرزاده_ وکیل مدافع دلاویز _قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای دلاویز منکر سمت در بانک سرمایه است و در مورد رفت و آمدهایش به این بانک عنوان نمی‌کند که از سوی آقای بخشایش منصوب شده است. در این رابطه توضیح دهید.

 

قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: وکیل مدافع متهم اظهار داشتند که مطالب خارج از کیفر خواست بوده است در اینجا باید گفت نمای کلی از نقش آقای دلاویز باید برای دادگاه تشریح می‌شد. اگرچه نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است لیکن وی در جلسه گذشته اعلام کرد که هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته و نزد آقای بخشایش برای نوشتن خاطرات می‌رفته که آن را کتاب کند. آقای دلاویز بروید خاطرات پالم امارات ایشان را منتشر کنید که رسانه‌ها و مردم مطالعه و استفاده کنند.

 

قهرمانی به حکم بخشایش برای انتصاب دلاویز اشاره کرد و گفت: آقای بخشایش شما را در تاریخ سیزده خرداد ماه 91 به عنوان مشاور و مدیر روابط بین الملل بانک سرمایه منصوب کردند.

 

قهرمانی از دلاویز خواست که سند حکم را مشاهده کند.

 

قاضی مسعودی مقام خطاب به دلاویز گفت: شما اظهار بی اطلاعی می‌کنید در حالی که بحث‌های کارت ویزیت و عبور و مرور شما به بانک مطرح شده است. درباره این موارد باید توضیح دهید.

 

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: بخشایش در خرداد ماه سال 91 دلاویز را به بانک سرمایه می‌آورد و از مهرماه تسهیلات رضوی شروع می‌شود یک ماه بعد از حضور دلاویز در بانک یک تیم به بانک می‌آید و اعضای این تیم احمد هاشمی شاهرودی، محمد امامی، آرمان اولیایی، آقای اکبری، میثم دهقان به عنوان همکار امامی و مجتبی ظهرابی بودند. ظهرابی کسی است که اسناد را امحا کرده و الان متواری است، اسنادی از خروج پول به خارج وجود دارد که در جای خود توضیح می‌دهم.

 

قهرمانی افزود: امامی و دلاویز به اتفاق احمد شاهرودی و چند نفر دیگر در جهت توسعه بانک، کمیته بازاریابی ایجاد کردند و بخشایش اظهار داشته با دلاویز از سال‌های قبل در دفتر صادق م آشنا شده است. در بانک سرمایه در چندین مرحله اسناد امحا شده که یک بخش آن در دوره خانی به صورت سیستمی امحا شده است. این عزیزان فکر می‌کنند همه اسناد امحا شده و ما سندی نداریم اما بدانند هنوز اسنادی وجود دارد که امحا نشده است. بخشی از اسناد در دوره آقای خانی امحا شده فکر نکنید که دست ما خالی است. هنوز ماوردی هست که امحا نشده است.

 

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای دلاویز در نامه‌ای دیگر به عنوان مشاور امور ارتباطات و بین الملل از موفقیت امامی تعریف و تمجید می‌کند.

 

در این قسمت قهرمانی نامه را به عنوان سند نشان داد و از دلاویز پرسید: آیا این را هم تکذیب می‌کنید؟

 

نماینده دادستان ادامه داد: ارتباطات اینها گسترده بوده و مواردی است که قابل انکار نیست. آقای دلاویز می‌گوید چک‌هایی که گفته می‌شود را من وصول نکرده‌ام و این چک‌ها توسط آقای شیرخان وصول شده است. شیرخان دانشجویی بوده که به تهران می‌آورند و پول‌ها را وصول می‌کند. این پول‌ها بخشی به حساب حاجیان و بخشی به حساب شرکت‌های آقای امامی واریز می‌شود.

 

وی ادامه داد: آقای امامی تا 50 درصد دریافتی را قبول می‌کند که برای تبلیغات به دلاویز داده است. این پرونده که برای جابجایی سیزده دست چرخیده قطعاً به حساب شما واریز نمی‌کنند. شما درباره پورشه و پول‌های نجومی که صرف خرید املاک برای خود و همسرتان کردید و گردش میلیاردی بانک ملی‌تان توضیح دهید. آیا با اداره چهار مجله اینقدر پول به دست می‌آید؟

 

قهرمانی از قاضی خواست تا دلاویز در رابطه با این سوال پاسخ بدهد تا او بتواند بر اساس پاسخ نتیجه را اعلام کند.

 

قاضی مسعودی مقام خطاب به دلاویز گفت: بفرمائید سند این ماشین به نام چه کسی است؟ این موارد بحث ردیابی است درباره ماشین‌های قبلی و بعدی خود توضیح دهید.

 

دلاویز گفت: این درست نیست که فقط راجع به بحث‌های خارج از کیفرخواست مطالب را مطرح می‌کنید در صورتی که ما هیچ آمادگی برای دفاع نداریم.

 

قاضی مسعودی مقام واکنش نشان داد و گفت: بحث وجوه است لطفاً در قالب سوال پرسیده شده جواب بدهید.

 

دلاویز در حالی که می‌خواست سند پورشه خود را به قاضی نشان دهد قهرمانی از قاضی خواست تا اول خودش سند را بررسی کند و دلاویز پس از رصد این سند توسط قهرمانی بیان کرد: این چک‌های شخصی خودم بوده و با فروشنده آقای محمدی قرارداد وجود دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: بله سه فقره چک صوری در مبالغ 50، 100و 260 میلیون به حساب آقای محمدی بود در حالی که مبلغ این ماشین پورشه 660 میلیون است که توسط محمدی صورت گرفته است.

 

دلاویز واکنش نشان داد: چرا باید صوری باشد؟ خدا را شکر این اسناد را داریم.

 

نماینده دادستان با اشاره به عکسی در دست خود گفت: مهدی محمدی کیست؟ چهارمین فرد موجود در عکس که وارد کننده خودرو بوده و با حاجیان کار می‌کرده است. کلیه هدایا و ماشین‌هایی که به عنوان حق حساب‌هایی داده می‌شد توسط مهدی محمدی انتقال آن را انجام می‌دادند و تمام واسطه‌ها یا پرداخت رشوه توسط محمدی بوده است.

 

نماینده دادستان بخشی از اظهارات مهدی محمدی را قرائت کرد مبنی بر اینکه او گفته پورشه را امامی از من خریده و کپی شناسنامه دلاویز را به من برای انتقال سند دادند و اقدام کردیم که دلاویز آن را بابت دلالی از طریق صاحب منصبی که سیاسی بوده به صورت کادو از آقای امامی دریافت کرده است.

 

قهرمانی خاطرنشان کرد: تمامی ساعت‌های لوکس، املاک توسط مهدی محمدی دیزاین می شده است. خودروهایی که آقای امامی به اشخاص می‌دادند چک‌هایش را از شخصی به نام فرشاد صادقی که وسیله پولشویی آقای امامی بوده است دریافت می‌کرده.

 

محمدی می‌گوید اصلاً از شما پولی نگرفته است و این جالب است. او می‌گوید همراه دلاویز و رضوی به دبی برای خرید اتومبیل و لوازم اتومبیل رفتیم و در رستوران امیر فرزام و هادی رضوی هم بودند که بر سر معامله کارخانه بهروز و خرید این کارخانه بابت کمیسیون میان رضوی و دلاویز دعوا شد و به هم فحش ناموسی می‌دادند که معامله آن شکل نگرفت.

 

نمانده دادستان ادامه داد: این کارخانه هم قرار بود مثل ملک اندرزگو برای تهاتر مورد استفاده باشد که انجام نشده است. شما چهار چک برای خرید پورشه نشان دادید که می‌فرستیم ارزیابی کنند. نکته جالب این است که حال باید بدانیم پورشه چه زمانی خریداری شده است. در تاریخ هشتم خرداد ماه قرارداد امضا شده است اما حتی در مورد تاریخ چک‌ها تهاتر صورت گرفته است.

 

در این قسمت رضوی از نماینده دادستان پرسید: این دیدار برای خرید کارخانه سس بهروز بوده و کمیسیون این خرید؟ اما سس بهروز برای سال 91 است خواستم در جریان باشید.

 

نماینده داستان گفت: برای چیز دیگری بوده است.

 

قاضی مسعودی مقام گفت: در این زمینه اطلاعات کافی داریم.

 

قهرمانی خطاب به جمع گفت: مطلب مهم این است که ایشان برای اقتصاد کشور می‌میرند اما....

 

دلاویز در ادامه گفت: این خودرو با پول خودم و توسط خودم خریداری شده و من قرارداد آگهی‌ها را دارم و آن زمان اوج فروش شاهگوش بوده که از سود آن بوده است.

 

قاضی پرسید: شما باید پول خود را به فروشنده می‌دادید. چرا در وجه قادری پرداخت کردید؟

 

دلاویز پاسخ داد: یکی یک مجموعه و کارپرداز داشته چه ایرادی دارد؟ چون کارپرداز قادری و امامی همه امورات را برای خرید و فروش ماشین انجام می‌داده است و من با آقای محمدی قبل از فروش پورشه دیداری نداشتم و هر سه چک از حساب بانکی خودم است که حدود 440 میلیون تومان است که پول خودم بوده است.

 

دلاویز در پاسخ به این سوال قاضی مسعودی مقام و نماینده دادستان که چرا پول را به فروشنده پرداخت نکردید به وجه قادری است؟ گفت: خود قادری را بیاورید توضیح دهد.

 

نماینده دادستان واکنش نشان داد: شما مگر از ایشان خودرو نخریدید؟ عکس‌های شما برای دبی است. چطور ایشان را نمی‌شناسید؟

دلاویز پاسخ داد: تاریخ این عکس‌ها را چرا نمی‌گویید؟ من عکس رنگی این را با پرینت تاریخ موبایلم برای شما می آورم. به خدا اینها هیچ ربطی به هم ندارند.

 

قاضی مسعودی مقام پرسید: مجموع چک‌ها چه مبلغی است؟

دلاویز پاسخ داد: 440 میلیون تومان.

 

قهرمانی گفت: در قرارداد 660 میلیون آمده است.

 

دلاویز بیان کرد: حتماً چکی این ور و آن ور بوده است. حتماً آن را پیدا می‌کنم. دیروز خوشحال شدم که این مدارک را پیدا کردم.

 

قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان پرسید: مشخص است که چک دلاویز در وجه چه کسی و بابت چه چیزی بوده است؟

 

قهرمانی پاسخ داد: در وجه قادری و محمدی اما بابت چه چیزی بوده مشخص نیست.

 

دلاویز با تاکید بر اینکه پول خود را به حساب این افراد ریخته است، گفت: اگر این مطلب حل شود در بسیاری از مسائل کمک کننده است. در آن مقطع دو خودروی پورش خریداری شده ه دوست نداشتم این بحث‌ها به اینجا کشیده شود. یک پورش از آقای بهشتی خریداری شده و بخشی از چک‌ها مربوط به آن است.

 

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما چه اصراری دارید این پازل‌ها را این طور به هم بچسبانید؟ من مدارک آن یکی پورش را پیدا کنم هم برای شما می آورم.

 

رضوی در این میان اعتراضاتی کرد و با دلاویز مشغول صحبت شد که قاضی مسعودی مقام واکنش نشان داد و گفت: اجازه دهید. با هم صحبت نکنید. آقای دلاویز برای شما احکامی صادر شده که منکر آن هستید.

 

دلاویز پاسخ داد: سمتی نداشتم و ندارم. بارها حکم‌های افتخاری برایم صادر شده که روحم از آن‌ها خبر ندارد.

 

قاضی مسعودی مقام گفت: خیر. احکام صادر شده و افراد متعددی هم رفت و آمد شما به بانک سرمایه را تأیید کردند.

 

دلاویز با گلایه و بغض گفت: اجازه دهید دفاع کنم. می‌گوئید خاطرات را بگویم و خلط مبحث می‌کنید. ارتباط ما خیلی قبل تر از بانک سرمایه مربوط به خاطرات آذربایجان شرقی است که خواسته بودند همراه ایشان بروم و آنها را ثبت کنم.

 

قاضی پرسید: شما بگویید حکم صادر شده و مکاتبات را قبول دارید یا نه؟

 

دلاویز بیان کرد: نه. ایشان اسمی آورد که...

 

قاضی اظهار کرد: حاشیه نروید و جواب بدهید آیا نامه جعلی است و آن را قبول ندارید؟

 

دلاویز پاسخ داد: قبول ندارم. اجازه دهید توضیح بدهم.

 

مسعودی مقام ادامه داد: توضیح ندارد یا می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید. بعد توضیح دهید. کارت ویزیت مراجعه به شعبه را قبول ندارید؟

 

دلاویز پاسخ داد: به هیچ شعبه‌ای از بانک سرمایه ورود نداشتم.

 

قاضی با بیان این جمله خطاب به دلاویز که گفتم صداقت را رعایت کنید از نماینده دادستان خواست تا یکی از احکام صادر شده و متن آن را بخواند.

 

نماینده دادستان نامه بخشایش به دلاویز را برای سمت مدیرعامل روابط عمومی و بازرگانی بانک سرمایه قرائت کرد و گفت: ایشان نامه می‌زند به بانک سرمایه و بازاریابی را تشریح می‌کند. گروه بازرگانی چرا باید از طریق ایشان پیشنهادها را مطرح کند؟

قاضی خطاب به دلاویز گفت تا اذان زمانی باقی نمانده در حد یک جمله توضیح دهید.

 

دلاویز گفت: من خطاب به مدیرعامل نامه زدم همایش برگزار شود. من هم چیزهایی از خروج ایشان از کشور دریافت کرده بودم اما تصور نمی‌کردم به این اندازه باشد. اگر این نامه نگاری‌ها انجام شده روحم هم از آن‌ها خبر ندارد.

 

در این لحظه (هنگام اذان ظهر) اضی مسعودی مقام ختم پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و احسان دلاویز را اعلام کرد و گفت: در جلسه بعد آخرین دفاع از این دو متهم اخذ می‌شود و خطاب به احسان دلاویز عنوان کرد: شما و هادی رضوی برای آخرین دفاع در جلسه بعد آماده باشید با توجه به اینکه این دادگاه جلسات متعددی در رابطه با سایر پرونده‌ها دارد جلسه بعدی ساعت 9 صبح 18 خردادماه خواهد بود.

 

وی افزود: جلسه دیگر اخذ آخرین دفاعیات از دو متهم است. مستندات خود را تکمیل کنید مستندات ناقص قابلیت اعمال نظر ندارد. دقت کنید که مطالب تکراری نباشد.

 

منبع:ایسنا

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر