در بیانیه‌ای که پلیس بریتانیا منتشر کرده، آمده است در جریان تجمعی که امروز مقابل سفارت ایران برگزار شد جمع قابل توجهی در تجمع اعتراضی قصد ایجاد آشوب و بی‌نظمی …