دو منبع نظامی روسی که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با المانیتور گفتند که مذاکرات ایران با روسیه برای خرید تسلیحات نظامی مدرن، در آوریل سال 2019 در جریان…