وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ضمن خواستار تغییر رفتار کشورمان شد و گفت که تحریم‌ها علیه ایران ادامه خواهد یافت.