کد خبر: 93986
A

مسأله مالیات عامل نهایی انتخاب مردم است. موضوع کاهش مالیات مهمترین عنصر در انتخاب ترامپ است.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ کنار زدن اطلاعات ساختگی یا کذب و نگریستن از نگاه هر قشر از ملت آمریکا، برآوردها و نتیجه های مختلفی را در بر خواهد داشت. من با توجه به چند واقعیت ساده نتیجه می گیرم که به احتمال قوی دونالد ترامپ مجدداً با تفاوت درصد کمی از آرای الکترال و به سختی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد شد:

۱ ـ ابتدا اینکه تمام کسانی که آرزوی پیروزی بایدن را دارند، مهاجرین مسلمان، مکزیکی ها و یا تمام کسانی هستند که به نحوی از سیاست های ترامپ آسیب دیده و آمریکا را کماکان کشوری باز و لیبرال می خواهند که به آرزوهایشان جامه عمل بپوشاند. ساکنان اولیه آمریکا به ویژه طبق کارگران، طبقه متوسط، همچنان شعارهای وطن پرستانه و مردم پسند ترامپ را می پسندند و به آن علاقه دارند و به او رأی خواهند داد؛ به ویژه شعارهای او در حوزه اشتغال.

۲ ـ مسأله مالیات عامل نهایی انتخاب مردم است. موضوع کاهش مالیات مهمترین عنصر در انتخاب ترامپ است.

۳ ـ مسأله امنیت مرزها و احداث دیوار مرزی، با وجود مخالفت نخبگان، مورد استقبال اکثریت مردم آمریکا است.

۴ ـ مردم آمریکا از فزون باری امپریالیستی (Imperial Overstrech) خسته و دلزده شده اند. ترامپ به خوبی ایالات متحده را ضمن ایفای برخی تعهدات گزینشی از این سمت رهبری خواهد کرد. عملکرد او درباره ناتو، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، مؤید موضوع است.

۵ ـ مردم آمریکا سالها است که می دانند ترامپ فردی ثروتمند است و نیازی به حقوق دولت ندارد. از این منظر به او اعتماد دارند. لکن اعتماد کمتری به بایدن و شبکه بوروکراسی دموکرات ها دارند و تصور می کنند که او و خانواده اش، واقعاً در حال سو استفاده از مناصب دولتی هستند.

۶ ـ استدلال اینکه ترامپ به بایدن می گوید شما ۸ سال دولت را مستقیم در دست داشتید و سالها سابقه کار حکومتی داشته اید و چرا همان زمان کاری نکردیده اید، خوشایند ذائقه آمریکایی ها است.

۷ ـ دونالد ترامپ در ۴ سال ریاست جمهوری خود دقیقاً برابر مفاد استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۱۷ عمل کرده است و شعارهای دوران رقابت های انتخاباتی را پیگیری کرده است. لذا همه می دانند صرفنظر از برخی اغراق ها، به آنچه که می گوید عمل می کند؛ مگر جاهایی که ساختار سیاسی، یا موانع دولت فدرال به او اجازه نمی دهد.

یادداشت : هادی اعلمی فریمان 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر