کد خبر: 25967
A

هردو جریان به عنوان یاران دولت دوازدهم و مردم ، باید همه اهتمام خویش را در حل مشکلات معیشتی ملت و حل معضلات اقتصادی جامعه به ویژه در بحث تورم، گرانى و بیکارى آحاد مردم مصروف سازند و از بار کردن هزینه اضافی بر دوش دولت بر آمده از اراده ملت امتناع ورزند.

دیده بان ایران- کمال الدین پیرموذن:  پرواضح است تا هر دوبال پرنده، نیرومند و قوی نباشد، پرنده، پرواز نمى تواند بکند. حضور جریان اصلاح طلب قوی، در کنار یک جریان اصول گرای شاداب برای رسیدن به فردایی روشن، برای جامعه بزرگ ایران ضرورت اجتناب ناپذیر است.

 بدیهی است این دو جریان بایستی از خود حق پنداری مطلق دست برداشته و به جای محکوم کردن همدیگر، انگ زدن ها و برچسب زدن ها، به درد واقعى ملک و ملت برسند.

   هردو جریان به عنوان یاران دولت دوازدهم و مردم ، باید همه اهتمام خویش را در حل مشکلات معیشتی ملت و حل معضلات اقتصادی جامعه به ویژه در بحث تورم، گرانى و بیکارى آحاد مردم مصروف سازند و از بار کردن هزینه اضافی بر دوش دولت بر آمده از اراده ملت امتناع ورزند.

 جای تردید نیست فرهنگ اقتدارگرایی و حامیان برخوردهای رادیکالی عامل عدم شکل گیری احزاب قدرتمند اصلاح طلب و اصول گرایى هستند.  دو جناح قوی اصلاح طلب و اصول گرا به فرموده رهبرى دو بال کشور هستند که می توانند پیشرفت را برای ایران ارمغان آورند.

اوج گیرى آنان،  شادابی و رشد را در جامعه بدنبال دارد.بیهوده نبایستى از قوت گیرى جناح ها ترسید، بلکه انحصارگرى خود حق پندارى جناح ها بحران ساز است. 

کمال الدین پیرموذن نماینده سابق مجلس 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر