کد خبر: 64407
A
نورالدین عبداله پور

قوانین مدیریت شهری یکی از مهم‌ترین رکن های اصلی و اتصال مدیریت شهری و‌شهروندان قلمداد می شود و شهرها کامل ترین شکل روابط میان بازیگران اجتماعی ، سرمایه شهری ونهاد های مدنی به شمار می آید. به اذعان کارشناسان و متخصصان ، حوزه مدیریت شهری تعاریف قانونمند خاص خود را دارد و هرگونه عدول از این چارچوب نظام مند به منزله تضییع و تباه نمودن حقوق شهروندی و شهروندانی است که برای بهای خدمات شهری مطلوب هزینه می پردازند. به شکلی واضح تر حوزه وظایف و اختیارات مدیریت شهری را قانون شهرداری ها تعیین نموده است. شهرداری نهادعمومی و غیر دولتی است که با هزینه شهروندان اداره و خدمات عمومی با رویکرد توسعه شهری، رفاه و اسایش شهرنشینی به شهروندان ارایه می دهد.

دیده بان ایران : نور الدین عبداله پور* : قوانین مدیریت شهری یکی  از مهم‌ترین  رکن های اصلی  و اتصال مدیریت شهری و‌شهروندان قلمداد می شود و شهرها کامل ترین شکل روابط میان بازیگران اجتماعی ، سرمایه شهری ونهاد های مدنی به شمار می آید. به اذعان کارشناسان و متخصصان ، حوزه مدیریت شهری تعاریف قانونمند خاص خود را دارد و هرگونه عدول از این چارچوب نظام مند به منزله تضییع و تباه نمودن حقوق شهروندی و شهروندانی است که برای بهای خدمات شهری مطلوب  هزینه می پردازند.  به شکلی واضح تر حوزه وظایف و اختیارات مدیریت شهری را قانون شهرداری ها تعیین نموده است. شهرداری نهادعمومی و غیر دولتی است که با هزینه شهروندان اداره و خدمات عمومی با رویکرد توسعه شهری، رفاه و اسایش شهرنشینی به شهروندان ارایه می دهد.
 
بی تردید احیا قانون  فراموش شده  و تشکیل نهاد مردمی شوراها در دولت اصلاحات روند مدیریت  و اداره شهرها را متحول و تابع قانون گذاری و تصمیم سازی نمایندگان مردم نمود. اداره کلان شهر تهران با جمعیت عظیم میلیونی با حوزه اختیارات ، مسایل و مشکلات ، پیچیدگی ها همواره محل مناقشه بوده است.
 
اما مدیریت شهری ناموفق گذشته وارد حوزه های شده است که به نوعی خارج از وظایف قانونی و هدر رفت منابع مالی بی نتیجه بوده که امروزه با روند ناصحیح و با عدول از قوانین پیشرو گفته می شود ۴ برابر بودجه سالانه شهرداری تهران بدهکاری دارد.اما یکی از موارد مهم ورود غیرکارشناسی کاملا غیر مرتبطه  حوزه اختیارات دولت و بخش خصوصی برای بسترسازی فرایند توسعه تجارت یعنی صنعت نمایشگاه داری است که شهرداری اساسا در این حوزه تخصصی تجاری و اقتصادی نه تجربه ای دارد و نه اختیاراتی .
 
باید با طرح این سوال نقد جدی وارد نمود که بر اساس کدام ماده قانونی هزینه های سرسام اوری را صرف راه اندازی و احداث نمایشگاهی شده است که قاعدتا وظایف نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر است که مصوب مجلس شورای اسلامی استو به موازات دولت در شکل رقابتی نابرابر وارد حوزه فعالیتی می شود که قانون شهرداری ها چنین اجازه ورود، هزینه کرد و فعالیت را نداده است.
 
و با صرف هزینه های میلیاردی ، غیر شفاف و نامعلوم شهر افتابی در کویر جاده تهران قم ساخته می شود. که امروزه به یک معضل لاینحل مدیریت شهری حتی بدون درامد زایی و کاملا زیان ده تبدیل شده است.از سویی دیگر به نوعی دهن کجی به هزینه پردازان شهری و قانون گریزی است که باید نهادهای نظارتی و حتی نمایندگان مردم در قالب تحقیق و تحفص ورود جدی  داشته باشندتا شاید با واکاوی حقایق نوری تابانده شود بر اشکار سازی واقعیت ها.اما شورای شهر تهرانشورای اصلاح طلبان رای برون رفت از این وضعیت ترسیم شده دشوار در آزمونی دیگر باید بصورت شفاف و روشن تر راهکاری سنجیده پیدا کند و در همین راستا عضوی از شورای شهر خبر از تغییر کاربری شهر آفتاب و تبدیل به منطقه ازاد می دهد که عملا امری ناممکن است بیاد داریم دولت برای ایجاد۹ منطقه ازاد که هنوز به نتایج قطعی نرسیده چه راه دشواری را سپری کرد. عضو دیگر شورای شهر با سابقه استانداری خراسان رضوی، لرستان با نقد جدی مسیر پیموده شده را غیر قانونی  و حیف میل منابع می داند که نگاهی کارشناسی تر ‌در چارچوب شرح وظایف شهرداری ها به این معضل شهری دارد که تحسین برانگیز و امیدوار کننده  است. 
سرمایه گذاری کلان، تبلیغات  بی سرانجام ، معایب فنی غیر استاندارد و حتی جانمایی نادرست  از نمایشگاه شهر افتاب بی رمق و کم رونق فقط اسمی باقی گذاشته است که  نهاد شورا و مدیریت شهری تهران باید با تدبیر از این گرداب بی تدبیری ها و سو مدیریت خارج و شهرداری را ملزم به حرکت در مسیر حوزه اختیارات و عمران خدمات شهری نمایند. باید با پای بندی والتزام به قانون این حقیقت اشکار را پذیرفت شهر افتاب سوخته و‌درمانده با اینده تیره و تاریک  نه نمایشگاه می شود
نه منطقه ازاد

*روزنامه نگار 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر