کد خبر: 128742
A
روزنامه گردی دیدبان تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۱۷؛

صفحات اول دو شماره از روزنامه اطلاعات در اسفند ۸۳ سال قبل یعنی سال ۱۳۱۷ را مشاهده می کنید. شماره های روز ۲۳ و ۲۵ اسفند همان سال که در شماره ۲۳ اسفند، تصویر رضا شاه پهلوی و ولیعهد وی محمدرضا و همسر آینده اش فوزیه را مشاهده می کنید و در شماره روز ۲۵ اسفند خبر ازدواج محمدرضا و فوزیه به همراه تصاویر آنها منتشر شده است. در این شماره دیدبان تاریخ اصل خبر را بدون تغییر دستور زبان و نوشتاری و رسم الخط آن روزها تقدیم حضور می کنیم‌

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ صفحات اول دو شماره از روزنامه اطلاعات در اسفند ۸۳ سال قبل یعنی سال ۱۳۱۷ را مشاهده می کنید. شماره های روز ۲۳ و ۲۵ اسفند همان سال که در شماره ۲۳ اسفند، تصویر رضا شاه پهلوی و ولیعهد وی محمدرضا و همسر آینده اش فوزیه را مشاهده می کنید و در شماره روز ۲۵ اسفند خبر ازدواج محمدرضا و فوزیه به همراه تصاویر آنها منتشر شده است. در این شماره دیدبان تاریخ اصل خبر را بدون تغییر دستور زبان و نوشتاری و رسم الخط آن روزها تقدیم حضور می کنیم‌.

IMG_20220316_095654_885

دیروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۱۷ صبح پیمان مقدس زناشویی والاحضرت همایون شاهپور محمدرضا ولیعهد کشور شاهنشاهی ایران با والاحضرت شاهزاده خانم فوزیه ارشد خواهران اعلیحضرت ملک فاروق اول  پادشاه جوانبخت مصر در کاخ عابدین قاهره به توسط جناب شیخ مصطفی المراغی شیخ مشایخ جامع الازهر و بزرگترین روحانی رسمی کشور مصر به میمنت و مبارکی بسته شد. 

 

تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر