کد خبر: 133384
A

ساعتی از اعلام دستبرد سارقان به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه گذشته و افرادی در این بانک صندوق امانات داشتند نگران به مقابل بانک آمده اند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر