کد خبر: 137212
A

 "صابری" کارشناس صدا و سیما به انتقاد از سیاست های تعدیل اقتصادی دولت ها پرداخت و این سیاست ها را عامل نارضایتی مردم دانست. صابری در صدا و سیما گفت: شما پا روی گلوی مردم گذاشته اید، دست تو جیبشان برده اید، سفره شان را کوچیک کردید، هر سه قوه تون، پا روی گلوی آنها گذاشتید دارند خَفه می شوند، این آدم منتظر اجازه شما نمی ماند. اگر شما جلوی آنها قرار بگیرید، طوفانی راه می اندازد که شما را خواهد برد

اخبار مرتبط

ارسال نظر