کد خبر: 137242
A

ابوذر روحی خالق سلام فرمانده این بار در قامت مداحی در یک هیات به موضوعاتی مانند جهاد تبین، فضای مجازی و ... پرداخته که درفضای مجازی مورد توجه قرار گرفته

اخبار مرتبط

ارسال نظر