کد خبر: 115883
A

زنان افغان در شهر هرات امروز در اعتراض به ایجاد محدودیت های ایجاد شده برای زنان مانند ایجاد محدودیت موقتی برای تحصیل دختران در مدارس متوسطه وحضور زنان شاغل در ادارات تظاهرات اعتراضی برگزار کردند

اخبار مرتبط

ارسال نظر