کد خبر: 79772
A

پس از شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور و استفاده فراگیر از دستکش و ماسک این روزها رهاسازی آنها معضل بسیار جدی شده است بطوری که در اکثر معابر، جوی‌های آب دستکش‌ها و ماسک‌های استفاده شده رها شده‌اند این در حالیست که این ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده خود می‌تواند عامل سرایت این ویروس واگیردار باشند.

به گزارش دیده بان ایران، پس از شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور و استفاده فراگیر از دستکش و ماسک این روزها رهاسازی آنها معضل بسیار جدی شده است بطوری که در اکثر معابر، جوی‌های آب دستکش‌ها و ماسک‌های استفاده شده رها شده‌اند این در حالیست که این ماسک‌ها و دستکش‌های رها شده خود می‌تواند عامل سرایت این ویروس واگیردار باشند.

 

رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر ساری

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر مشهد

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر مشهد

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر مشهد

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر سمنان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر سمنان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر سمنان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر تهران

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اراک

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر اهواز

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 • رهاسازی ماسک‌ها و دستکش‌ها در معابر شهر کرمان

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر