کد خبر: 83097
A

حمید گودرزی وکیل نجفی : ۱۳۶۰ عدد سکه مهریه میترا استاد محسوب می شد که به خاطر شکایت قبلی خانم استاد؛ محمد علی نجفی مجبور به پرداخت آن بود. آقای نجفی همچنین پولی را به پسر خانم استاد داد...

اخبار مرتبط

ارسال نظر