کد خبر: 83968
A

فریدون احمدی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی؛ به موضوع "پرونده سازی" برخی افراد، جریان ها و نهادها برای فعالان اقتصادی و سیاسی اشاره و از عملکرد دولت و قوه قضاییه انتقاد کرد. او در نطق خود مشخصاً به پرونده سازی احمد توکلی برای نمایندگان اشاره کرد و به نکوهش اقدام وی پرداخت. وی در بخشی نطق خود گفت: نماینده شما قادر به دفاع از خود نیست، چه رسد به دفاع از شما مردم تیره بخت. بنده اشتباه فکر می‌کردم که نماینده مردم هستم و باید از حقوق آنها دفاع کنم. سوال، تذکر و استیضاح و تفحص الفاظی خنده‌دار است. شما جرات استفاده از آنها را ندارید. وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نهادها و جریان ها گفت: امروز شرایط خیلی از افراطی تر از اول انقلاب است. از استخوان های پوسیده مرحوم خلخالی نسلی جدید رویده است که خلخالی مرحوم هم در گور به آن می خندد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر