کد خبر: 98556
A

‏با عزیرانِ بزرگوار (استاد سایه و استاد شفیعی کدکنی) مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با اینجانب هم عقیده بودند تا تنها به اسم پدر و عبارت «خاک پای مردم ایران» با دست خط خودشان که دنیای سخن است بسنده شود چرا که نیاز به هیچ شعر و توصیفی برای پدر نیست و نامشان گویای شفاف همه چیز است.

اخبار مرتبط

ارسال نظر