کد خبر: 109289
A
یادداشت:

حمیده آزاد، روانشناس با اشاره به قتل «بابک خرمدین و خواهر و دامادش» توسط اکبر خرمدین و همسرش در یادداشتی که در اختیار تحریریه سایت دیده بان ایران قرار داد، نوشت: در بررسی روانشناختی قتل بابک خرمدین که توسط پدر و مادر سالخورده اش انجام گرفت باید این نکات را مورد توجه قرار داد که اگرچه پزشکی قانونی اذعان به سلامت روان این دو فرد داشته این بدان معنا نیست که این افراد دچار اختلالات شدید شخصیتی نباشند.

حمیده آزاد، روانشناس با اشاره به قتل «بابک خرمدین و خواهر و دامادش» توسط اکبر خرمدین و همسرش در یادداشتی که در اختیار تحریریه سایت دیده بان ایران قرار داد، نوشت:

قتل و کشتن انسان ها از ابتدای تاریخ بشر با انگیزه ها و روشهای متفاوتی وجود داشته است. اما برخی از این حوادث آنقدر شوک کننده و هولناک است که باور آن برای افراد یک جامعه سخت و باور ناپذیر است.

قتل های سریالی و سازمان یافته با هدفهای مشخص در تمام سالها در این جامعه دیده شده است از خفاش شب تا شاهرخ و سمیه و حتا بیجه و مهین قدیری تنها قاتل سریالی زن همگی با انگیزه های متفاوتی انجام گرفته است.

اما قتل فرزند توسط پدر و مادر در جامعه ایدئولوژیک همراه با باورهای مذهبی و تقدس والدین بسیار هولناک و غیرقابل پذیرش است.

در بررسی روانشناختی قتل بابک خرمدین که توسط پدر و مادر سالخورده اش انجام گرفت باید این نکات را مورد توجه قرار داد که اگرچه پزشکی قانونی اذعان به سلامت روان این دو فرد داشته این بدان معنا نیست که این افراد دچار اختلالات شدید شخصیتی نباشند.

همانطور که میدانیم سلامت روان مطلق نیست و مقوله ای نسبی است و سالم بودن در گواهی پزشکی قانونی به این معناست که فرد دچار جنون آنی نبوده و با آگاهی از تمام جوانب مرتکب چنین قتلی شده است.

عاملان اینگونه قتلها در تمام دنیا ،درگیر اختلالات شدید شخصیتی بوده اند که پدر بابک خرمدین هم از این مقوله مستثنی نیست.

این قتل هولناک را میتوان از چندین رویکرد مورد بررسی قرارداد.

در تحلیل روانکاوانه این قتل میتوان گفت عقده های سرکوب شده و همزاد پنداری شخص قاتل با شخصیت یا به قول یونگ پرسونا بابک خرمدین تاریخ ایران و فرو رفتن در اندیشه ها به ویژه عرب ستیزی این شخصیت و همچنین ناهنجاریهای جنسی که در ارتباط با دختر کوچکش داشته از عوامل سوق دادن او به سمت چنین جنایتی شده است.

در بررسی محیط زندگی این فرد از دیدگاه رفتاری میتوان گفت که عدم ارتباط نزدیک و صمیمی با بستگان و انزوا و گوشه گیری های بیمارگون این دونفر در زندگی اجتماعی و انفعال مادر و تسلیم محض بودن در برابر مردی مستبد و خودرای از شاخصه های محیط بسته فرهنگی و اجتماعی این افراد است.اما آنچه در این قتل فجیع باید بیشتر از هر رویکرد تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تحلیل شناختی این شخصیت است، شخصیتی که با تکیه بر مکانیسم های دفاعی متعدد سعی در اقناع خود و همسرش دارد که فرزندانشان افرادی لاابالی هستند که با ارزشهای اخلاقی آنان مغایرت دارد در نتیجه میتوانیم هر آنچه که با ارزشها و طرحواره های شناختی ما مغایر است نابود کنیم.

علل بیماریهای روانی و اختلالات حاد شخصیتی

چند وجهی و دارای ابعاد گوناگون و متعددی است،اما میتوان با اطمینان گفت که ایشان کاملا آگاهانه دست به چنین اقدامات هولناکی زده است.

اما در بعد آسیب های روانی در زمره افراد سایکوتیک قرار دارد، قتل به شکل فجیع،مثله کردن و نداشتن عذاب وجدان و همچنین شکر کردن بابت اجرای حکمی که  خود می پندارد اخلاقی و مقدس است و همچنین سالها پنهانکاری از ویژگیهای افراد دارای اختلال شخصیت سایکوتیک و ضد اجتماعی است.

اما نقش همسر در این قتلها شایان توجه است.

که میتوان روانپریشی و تسلیم محض بودن را از ویژگی های بارز این مادر عنوان کرد که به نوعی از دیدگاه رفتاری نقش مشوق و انگیزه را برای پدر قاتل ایفا میکرده است.

درپایان میتوان گفت قتل مانند تمام آسیب های اجتماعی دارای فاکتورهای زیادی است که باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.

اما حجم وسیعی از اضطراب و خشم در جامعه میتواند اثرات مخربی در روان افراد بگذارد.

و این نکته را یاد آور شود که قتل توسط والدین فقط ابعاد فیزیکی ندارد و چه بسا بسیاری از والدین سالها روح و روان.و استعدادفر زندانشان را مثله کرده اند امید است با تمهیدات درست و مدیریت در ابعاد کلان اجتماعی و روانشناختی دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر