کد خبر: 13434
A
دبیرانجمن بیهوشی ومراقبت های ویژه کشورخبرداد:

دبیرعلمی کنگره بین المللی eras-ریکاوری بعد از عمل جراحی -با بیان اینکه تازه ترین آمارهانشان می دهد درحال حاضربه ازای هرتخت جراحی دستکم سه متخصص بیهوشی درکشوروجود دارد گفت:درحال حاضرنه تنها باکمبود متخصص بیهوشی روبرونیستیم بلکه امیدواریم مسولان مربوطه نسبت به کاهش ظرفیت دستیاری دراین رشته برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران از روابط عمومی انجمن بیهوشی ایران ،دکتر اتابک نجفی صبح امروز درحاشیه برگزاری کنگره بین المللی eras-درجمع خبرنگاران گفت :خوشبختانه طی 20 سال اخیرآمارمرگ ومیربیماران براثربیهوشی به شدت درمراکزدرمانی کشورکاهش یافته است.ضمن اینکه با توجه به وجود تجهیزات پزشکی پیشرفته وافزایش دایمی تخصص وتجربه پزشکان متخصص ،درحال حاضربه طورقطع به مردم اطمینان می دهیم به هیچ عنوان نگران بیهوشی ومراقبت های ویژه پس ازعمل های جراحی نباشند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهارداشت:طی سالهای اخیربا توجه به بهره مندی ازتجهیزات مانیتورینگ پیشرفته درقبل ازعمل جراحی،هنگام عمل وپس ازآن به خاطراندازه گیری دقیق اکسیژت خون شریانی ودی اکسید کربن شاهد کیفیت بسیارمطلوب درمان بیماران وکاهش زمان حضورآنها دربیمارستان ها ومراکزدرمانی هستیم

دبیرانجمن بیهوشی ومراقبت های ویژه ایران با تشریح اهداف کنگره eras گفت:دراین همایش علمی بین المللی که با حضورچهره های برجسته پزشکی جهان ازجمله روئسای انجمن های جهانی وخاورمیانه ایeras درتهران برپا می باشد درباره پیشرفته ترین روش های درمانی بیهوشی و نقش دستگاههای مانیتورینگ وسایرامکانات پزشکی مربوطه بحث وتبادل نظرمی شود.

دکترنجفی درعین حال ابرازامیدواری کرد با توجه به منابع علمی بسیار قوی ومتقن درزمینه نقش وجایگاه ویژه eras وریکاوری های لازم پس ازعمل جراحی ،مسولان ودست اندرکاران مربوطه درنظام سلامت نسبت به تجهیزبیمارستان ها ومراکزدرمانی کشوربه این قبیل تجهیزات نیزاهتمام ویژه ای داشته باشند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درادامه با بیان اینکه درحال حاضربهترین ومعتبرترین داروهای بیهوشی جهان دربیمارستان ها ومراکزدرمانی کشور مورداستفاده  قرارمی گیرد خاطرنشان کرد:درحال حاضربه هیچ عنوان داروی بیهوشی چینی وبی کیفیت درکشورنداریم ومردم ازاین بابت به هیچ عنوان نگران نباشند.

دکترنجفی دربخش دیگرسخنانش با بیان اینکه درحال حاضرحدود 1500 تخت جراحی دربیمارستان های کشورمورد استفاده قراردارند افزود:بررسی های نشان می دهد هم اکنون حدود 4500 متخصص بیهوشی درکشورمشغول به کارهستند که می توان گفت تقریبا تعداد متخصصین بیهوشی نسبت به تخت های جراحی فعال حدود سه برابراست.

دبیرانجمن بیهوشی ومراقبت های ویژه کشورگفت:با توجه به به به شرایط کنونی نه تنها درحال حاضرکمبود متخصص بیهوشی نداریم بلکه متخصص مازاد هم به چشم می خورد.به همین خاطربرای حفظ شرایط شغلی پزشکان جوان ترمی بایست درمیزان وتعداد جذب دستیاربیهوشی تجدید نظرجدی صورت گیرد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر