کد خبر: 27784
A

قاضی زاده هاشمی؛ دو معاون خود در معاونت‌های تحقیقات و فناوری و آموزشی را ابقا و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس، مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران،  و به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، حسن قاضی زاده هاشمی (وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی) موهبتی را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد که متن آن به شرح زیر می‌باشد:

نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و در اجرای ماده ۱۳ اساسنامه سازمان بیمه سلامت و پیرو مصوبه مورخ پنجم شهریور ۱۳۹۶ مجمع عمومی آن سازمان، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب میشوید.

انتظار دارم ضمن بهره گیری از ظرفیت‌های تخصصی و علمی موجود در کشور و در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه‌های ارائه شده اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی و ارزشیابی بیمه‌های سلامت، ایجاد تحول ساختاری و استقرار کامل سازوکار بیمه ای در سازمان، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و افراد خارجی مقیم در کشور، استقرار الگوهای خرید راهبردی، ایجاد پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، طراحی و اجرای واحد و یکسان نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، تجمیع و تأمین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه ها و سایر وظایف قانونی مندرج در بندهای ماده ۱۴ اساسنامه سازمان بیمه سلامت اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با تعامل مؤثر و نزدیک با دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سایر سازمان های ذیربط در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

ملک زاده به‌عنوان معاون تحقیقات و فناوری ابقا شد

وزیر بهداشت همچنین رضا ملک زاده را به‌عنوان معاون تحقیقات و فناوری ابقا کرد که متن حکم وی به شرح زیر می‌باشد:

اینک که با اتکال به خداوند متعال و تأیید ملت بزرگ ایران دولت تدبیر و امید در آغاز راهی دوباره در جهت شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر کشور قرار گرفته است، با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی به موجب این ابلاغ در سمت معاون تحقیقات و فنآوری ابقاء می‌شوید تا در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه‌های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی و با بکارگیری توان و ظرفیت پژوهشگران علوم پزشکی کشور نسبت به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت، حمایت از تحقیقات کاربردی، توسعه هدفمند شبکه‌های تحقیقاتی و شبکه‌های دانشی، توسعه مراکز رشد، پارک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان و نیز حمایت از تحقیقات بومی و سنتی و ارتقاء جایگاه پژوهش‌های علوم پزشکی کشور در سطح بین المللی اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت ارتقاء سلامت مردم موفق باشید.

لاریجانی درسمت خود به عنوان معاون آموزشی ابقا شد

حسن قاضی‌زاده هاشمی در حکمی باقر لاریجانی را درسمت خود به عنوان معاون آموزشی ابقا کرد که متن آن به شرح زیر می‌باشد:

اینک که با اتکال به خداوند متعال و تأیید ملت بزرگ ایران دولت تدبیر و امید در آغاز راهی دوباره در جهت شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر کشور قرار گرفته است، با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ در سمت معاون آموزشی ابقاء می‌گردید تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضاء محترم هیأت علمی، انجمن‌های علمی و تخصصی، قطب‌های علمی و کلیه مدیران ستادی در اجرای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور ایجاد تحول بنیادین در حوزه آموزش پزشکی و در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه‌های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نمایید.

امید است با استعانت از خداوند منان در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت و ارتقاء سلامت ملت شریف ایران موفق باشید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شد

وی در ادامه ابراهیم گلمکانی دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منسوب کرد که حکم او به شرح زیر می‌باشد:

نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید.

در این راستا انتظار دارم ضمن استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف مندرج در نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی با اولویت های زیر فراهم نمایید:

۱. برقراری راهکارهای اجرایی مناسب به منظور ارتباط مؤثر و فعال با مجلس شورای اسلامی

۲. بررسی کلیه طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه سلامت و انعکاس نظرات کارشناسی واحدهای تخصصی به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی

۳. پاسخگویی مستدل، به هنگام و متقن به کلیه مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

۴. دفاع مؤثر و مفید از منافع و مصالح وزارت متبوع در کلیه مراجع قضایی با رعایت حقوق شهروندی

۵. ایجاد و تقویت زیرساختهای حقوقی و قانونی مورد نیاز برای تحقق نقشه تحول سلامت کشور

۶. انجام مطالعات تطبیقی به منظور بازنگری قوانین و مقررات با رویکرد ارتقاء کیفی خدمات، حذف فرآیندهای غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع

۷. برقراری نظام حقوقی کارآمد به منظور بررسی و اظهار نظر پیرامون روش های اجرایی، شیوه نامه ها و اعمال نظارت از حیث انطباق فعالیت ها با قوانین و مقررات

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت ارتقاء سلامت مردم موفق باشید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی منصوب شد

قاضی‌زاده هاشمی همچنین علی حق بین را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی منصوب کرد که حکم او به شرح زیر می‌باشد:

استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه مأموریت خود و در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای اسلامی اقدامات زیر را انجام دهید:

۱. تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان

۲. عملیاتی نمودن برنامه ششم توسعه و برنامه سلامت دولت دوازدهم

۳. ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

۴. صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی

۵. توسعه عدالت در سلامت در حوزه مأموریت خود

۶. توجه به امر اعتدال، توان مندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سلامت

امید است با اتکال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم و سفر به شهرستان ها به ویژه مناطق محروم، در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر