کد خبر: 10348
A
گزارش دیده بان ایران از فعالیت رسانه ای هماهنگ وطن امروز، جوان و صبح نو علیه دولت:

سه روزنامه اصولگرای وطن امروز، صبح نو و جوان، امروز تیتر اصلی خود را به مجادله میان وزرای کابینه اختصاص داده اند؛ امری که در یک بوروکراسی کارآمد طبیعی می‌نماید و نشانگر فعالیت و تکاپوی هر وزارتخانه برای دستیابی بیشتر به منابع جهت نیل به توسعه و پیشرفت و کاستن از آلام مردم است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حدود 20 سال است که محافل سیاسی و رسانه‌ای منتسب به اقتدارگرایان، روزنامه‌های جریان اصلاح طلب را زنجیره‌ای می‌خوانند و معتقدند آنها همه یک سوژه را دستمایه قرار می‌دهند و با هماهنگی هم پروپاگاندای تخریبی خود را به راه می‌اندازند؛ فارغ از اینکه این اتهام دیرینه جریان اقتدارگرا علیه طیف تحول خواه روا یا ناروا می باشد، بحث مهم آن است که اقتدارگرایان خود این روزها زنجیره‌ای شده‌اند و با هماهنگی هم، در رسانه‌های متبوع تیترهای واحدی را علیه دولت کار می‌کنند.

سه روزنامه اصولگرای وطن امروز، صبح نو و جوان، امروز تیتر اصلی خود را به مجادله میان وزرای کابینه اختصاص داده اند؛ امری که در یک بوروکراسی کارآمد طبیعی می‌نماید و نشانگر فعالیت و تکاپوی هر وزارتخانه برای دستیابی بیشتر به منابع جهت نیل به توسعه و پیشرفت و کاستن از آلام مردم است؛  اما از آنجاییکه اصولگرایان زنجیره‌ای شده همه همّ و غمّ خود را معطوف به تخریب دولت تدبیر و امید کرده اند، هر اختلافی در دولت را برجسته می کنند و نکته جالب آنکه دعوی منافع ملی و مصالح عمومی را نیز دارند.

نکته جالب آنکه، این رفتار رسانه‌های اصولگرایان مسبوق به سابقه است؛ اوایل هفته گذشته هم که موضوع مباحث محرمانه مطرح شده در جلسه ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در نتیجه نابخردی یک نماینده تندرو، رسانه ای شده بود، روزنامه های اصولگرای کیهان، جوان و وطن امروز در یک حرکت زنجیره ای به پوشش و برجسته سازی بیش از حد آن پرداختند و منافع ملی را در برابر اغراض جناحی شان ذبح کردند!

 

3

2

1

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر