کد خبر: 112332
A

بنا بر آمار و ارقام بیشترین تقاضای خرید آپارتمان در تهران و میل به مهاجرت به تهران رتبه اول را استان لرستان کسب نموده است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ بنا بر آمار و ارقام بیشترین تقاضای خرید آپارتمان در تهران و میل به مهاجرت به تهران رتبه اول را استان لرستان کسب نموده این  اتفاق بی شک عقبه های مختلف دارد نگارنده این یادداشت بر این باورست دلایل  خرد و کلان دارد که به اختصار به آن می پردازیم

بی شک اصل مهاجرت دلایل مختلفی دارد لرستان نه تنها از منظر خرید آپارتمان بنا بر جامعه شناسی سیاسی دستخوش تغییراتی نیز شده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد گذشته لرستان بین تمامی استانها رتبه آخر از حیث مهارکت سیاسی را کسب کرد هم ردیف شهر تهران 

۱.یکی از دلایل مهارکت در لرستان بها ندادن به نخبگان فکری و نسل جوان است که این طیف استان را محل جذب فکر اندیشه خود نمیداند و رویاها و آرزوهای خود را در لرستان نمی بینند البته نه تنها مهاجرت به تهران بلکه لرستان در استانهای همجوارش مهاجران زیادی در استانهای ، اصفهان ،کرمانشاه ،خوزستان ، مرکزی ، در دستور کار خود میبنند

۲.نبود زیر ساخت های صنعتی و بحران شدید اشتغال از دیگر دلایل مهاجرت لرستانهای با جهش تند یعنی اول شدن در بین تمام استانها در کل کشور میباشد

۳.بی شک با نبودن زیر ساخت های صنعتی ،شغلی ،آموزشی مردم لرستان در حال مهاجرتند و البته این نشان میدهد نسل جدید لرستان نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان استان پر استعداد و دارای منابع طبیعی و بکر را دیگر محل امنیت روحی و روانی خود نمیبند بلکه میل به پیشرفت در ابعاد مختلف در بلادی غیر از لرستان را در سر دارند

۴.نگارنده این یادداشت بر این باورست سیاست زده شدن مردم لرستان که از استانهای بسیار سیاسی در جذب یا دفع در اشتغال برای افراد است نشان میدهد با نخبگان و مردم لرستان در جذب و دفع ها با رویکرد گزینشی قومی قبیله ای و هواداری برخورد شده و دیگر لرستان را محل آمال دیگری غیر از خود میبند البته با توسعه مدرنیته و فضای مجازی نسل جدید و جوان لرستان با قیاس خود با دیگر استانها در استعداد های مساوی یا حتی برتر نسبت به دیگر استانها میبند که من و ما عقبیم و ایستادن در این جا من و ما را به آرزوهایمان نمیرساند یا عقبگرد میکنم یا همین میمانیم بالطبع سرست هر انسانی میل به تحول خواهی پیشرفت دارد و عدم مشارکت سیاسی مردم در استانی که پس از انقلاب همواره در رتبه های ۱ تا ۹ در کشور بوده به رتبه آخر بی شک جای بررسی توسط مسولین استان لرستان  دارد این گفته مردم با استعداد لرستان است هر کسی  در لرستان پیشرفتی داشته در ریل حرکتی بوده که ایستگاه و ریل حرکتش بیرون از لرستان بود بهر حال طی سه سال گذشته لرستان جز سه استانی بوده که بیشترین نرخ تورم و بیکاری که هر دو از شاخصه های دوری از مهاجرت است را داشته بی شک دلیل این نیست که لرستانی ها در رفاه مطلق در حال مهاجرتند و اول کشور در مهاجرتند  بلکه این مهاجرت که به آن پرداختیم رهیافتی چند علیتی دارد در یک دلیل نمیگنجد قطعا نبودن شغل ،نبود زیر ساختهای صنعتی و بازرگانی و آموزشی ،سیاسی برخورد کردن با نخبگان فکری و ابزاری،توسعه فضای مجازی که باعث قیاس ها شده ،سیاست زدگی ،بالا بودن نرخ تورم و بیکاری ،نبودن زیر ساختهای تفریحی و گردشگری ،عدم توجه به محیط زیست و از بین رفتن نقاط بکر و تفریحی خدادادی لرستان تغییر اقیلم تند لرستان به سمت گرمسیری شدن،تغییر سبک زندگی مردم لرستان بسمت مدرنیزه شدن با سرعت تند و حال میطلبد متولیان امر در لرستان با نگاه کارشناسی به این امر بپردازند دلایل این پدیده اجتماعی چیست قطعا از رفاه لرستانی ها نیست چون از نظر تولید ثروت بیشک استانهای مازندران که هم مرز تهران است یا اصفهان خوزستان هم مرز با لرستان به مراتب مرفه ترند شاید این باشد. 

ما بدین در نه پی حشمت جاه آمده ایم

از بد حادثه بدینجا به پناه آمده ایم

محمد کائیدی کارشناس سیاسی اجتماعی

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر