کد خبر: 115164
A

رضوانی، نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: اقدام موثری از آقای خطیب در مسئولیت های قبلی ایشان مانند حفاظت قوه قضاییه مشاهده نشده است. آیا پرونده طبری و ترک فعل های مبارزه با مفاسد قوه قضاییه قابل قبول است؟ آقای خطیب، موضع خودتان در خصوص فتنه و فتنه گران را مشخص کنید.

اخبار مرتبط

ارسال نظر