کد خبر: 11599
A
از سوی مجلس

مجلس مالیات تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مدت اجرای برنامه ششم را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز شنبه 25 دی ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه را که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف این ماده، از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1_ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد قیمت درب کارخانه تولید مشترک 20 درصد و تولید داخلی با نشان بین المللی (برند) 25 درصد و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می گردد.

2_ مالیات هر پاکت توتون، پیپ و قلیان و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 10 درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه (CIFماامبه میزان ) تعیین می گردد.

نمایندگان مجلس همچنین در بند ب مصوب کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1_ قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2_ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

طبق بند ج ماده مذکور نیز مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بند د مقرر کردند که با لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا شود.

به گزارش فارس در تبصره این بند نیز مقرر شد که صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای بند الف ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه، طی ردیفهایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند ب ماده 69 قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) مصوب چهارم اسفند سال 93 در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر