کد خبر: 13269
A
مجلس مصوب کرد؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصمیم گرفتند: افرادی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مواد 1 تا 7 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی کردند.

بر این اساس نمایندگان در ماده 1 تصویب کردند: ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه سال 1375 و اصلاحات بعدی آن که به اختصار در مواد بعدی، قانون نامیده می شود به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف شود:

براساس مصوبه نمایندگان در ماده 3، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهارسال است که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.

در ماده 2 نیز تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یک صد هزار نفر جمعیت، یک نفر و بیش از یکصد هزار نفر دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

نمایندگان همچنین ماده 3 را نیز بررسی کردند و بر این اساس به انتهای تبصره ماده 17 این قانون عبارت «انتخابات هیات رییسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد» اضافه می شود.

نمایندگان همچنین در ماده 4 مقررکردند که ماده 17 مکرر قانون انتخابات شوراهای اسلامی این گونه اصلاح شود: وزارت کشور می تواند با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار کند.

در ماده 5 این طرح نیز نمایندگان ماده 5 را به شرح زیر اصلاح کردند.

براین اساس بند ب ماده 19 این قانون به این شرح زیر اصلاح می شود که آرا افرادی که اقدام به خرید و فروش رای نموده باشند.

نمایندگان مجلس ماده 6 رای نیز بررسی و ماده 26 قانون به شرح زیر اصلاح کردند:‌ الف- یک بند به عنوان بند ز به شرح زیر به ماده الحاق می شود: ز- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ب- تبصره 1 بند ه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 1- کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ج- در تبصره 2 ذیل ماده 26 بعداز عبارت در محدوده عبارت بخش اضافه می شود.

ماده 7 نیز توسط نمایندگان بررسی شد و در این ماده آمده است ماده 27 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:‌

ماده 27- معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیات های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.

 براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح ها و لوایح بصورت ماده به ماده در صحن علنی مطرح و اگر مخالف و موافقی نداشت در انتهای بررسی آن طرح یا لایحه رای کلی درباره تمامی مواد گرفته خواهد شد و آن لایحه را مصوب خواهند کرد.

پیش از ورود به جزییات نیز نمایندگان نظر خود را درباره کلیات آن طرح یا لایحه ارایه و رای خواهند داد.

ادامه بررسی این طرح 21 ماده ای به جلسه آتی مجلس موکول شد.

منبع: ایرنا

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر