کد خبر: 18660
A
یادداشت تحلیلی دیده بان ایران:

نگاهی کوتاه و گذرا به مواضع جمنائیان برای همه روشن می سازد که وقتی اخلاق سیاسی قربانی دستیابی به قدرت به هر قیمت شود ، تبعات آن دامنگیر همان کسانی خواهد شد که بدرستی نتوانند بین خدمت و قدرت تمییز قائل شود و سرنوشتی نامیمون نصیبشان خواهد شد.

دیده بان ایران: حسام محمدی : فصل انتخابات بی شک فصل شور و طغیان ملت است. شور ملتی برای تداوم مشی تدبیر و عقلانیت برخاسته از فرهنگ پویای ایران و طغیان مردمی جهت پاسخ به ضرورت ها و نیازها. آنچه بیش از همه در جریان رقابت های انتخاباتی برای مردم هوشمند و فهیم کشورمان مهم است ، همان سیاست ورزی توأم با اخلاق و ادب است. حال که در آستانه این فصل پرشور قرار گرفته ایم ، هستند افراد یا گروههایی که رقابت و منازعه سیاسی را میدانی برای انتقام کشی و رقیب کُشی می بینند.

 نگاهی کوتاه و گذرا به مواضع جمنائیان برای همه روشن می سازد که وقتی اخلاق سیاسی قربانی دستیابی به قدرت به هر قیمت شود ، تبعات آن دامنگیر همان کسانی خواهد شد که بدرستی نتوانند بین خدمت و قدرت  تمییز قائل شود و سرنوشتی نامیمون نصیبشان خواهد شد.

جمنا اکنون در آستانه انفجار از درون است. این گزاره اگر هفته قبل کمی غیرملموس می نمود حال با شنیدن اظهارات برخی آقایان و البته نامزدها می توان صحت آنرا دریافت. 

اظهارات آقای میرسلیم نامزد مؤتلفه بسیار شفاف و گویا بود و نشان داد که مهندسی آراء از همان درون جمنا آغاز شده و معلوم نیست به چه سرانجامی برسد. جمنا با اعلام کاندیداتوری مستقل رئیسی هم شوکه شد و هم اعتبارش را از دست یافته دید. قهر جلیلی هم شکست طرح اربابان این ”جبهة مردمی “ را آشکار ساخت و می توان سرانجام را دیگر حدث زد. 

جمنای ناکام البته اگر بدنبال اجماع هم بود ، حضور احمدی نژاد تلخ ترین روز را برایشان رقم زد. احمدی نژاد نشان داده که هر چند غیرقابل پیش بینی اما حساب شده عمل می کند. به بازی کردن و بازی دادن اصولگرایان هم آشناست. مهره ها را خوب می شناسد و از بابت ” نهی“ و انکار و نادیده گرفته شدن دلشوره ای ندارد. پرسش اینجاست که پس احمدی نژاد با تیمش چه دغدغه ای دارند؟ احمدی نژاد با تمردش از ”نهی“ رهبر چه پیامی دارد؟ فارغ از شناخت ساختاری اصولگرایان و به طور خاص جمنائیان برای احمدی نژاد، باید گفت بیداری احمدی نژاد و عزم او شاید جمنا را مجبور به تغییر قواعد بازی کند و تیم آقای رئیسی را نیز در منگنه قرار بدهد. 

برخی ها صحبت از 3 قطبی در انتخابات کردند. در پهنه سیاست عقل حکم می کند که از قضاوت عجولانه پرهیز نمود و بهتر است کمی تأمل کنیم. با اینحال از نظر بسیاری از بزرگان و نخبگان 3 قطبی در انتخابات سبد رأی آقای روحانی را افزایش خواهد داد. آقای رئیسی شاید نداند ، اما تیم پشت صحنه به خوبی واقفند که غول احمدی نژاد از شیشه برون آمده و به سادگی وضعیت به قبل باز نمی گردد. تهدید اصلی متوجه بدنه حامیان جبهه اصولگرایان و آقای رئیسی است. آنها می دانند که آراء شقه خواهد شد و روحانی کار دشواری نخواهد داشت. بهمین خاطر تمام چشمها بر قلم و تیغ شورای نگهبان دوخته شده. این کابوس البته برای جمنای ناکام هم ادامه دارد چرا که بیداری احمدی نژاد برای آنها ناقوس مرگ اصولگرایی است. والسلام.

حسام محمدی

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر