کد خبر: 20008
A

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور یادداشتی را درباره دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور، در یادداشتی درباره مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نوشت:

مفروضات اصلی:

١)سه مناظره وجود دارد و تصمیم گیری مردم عموما پس از مناظره سوم اخذ می شود؛

٢)مناظره ها دو استراتژی می خواهد: استراتژی ترکیبی، و استراتژی فردی؛

٣)دکترروحانی رییس جمهورمستقر است، استراتژی مناظراتی او باید باتوجه به اهداف و پایگاه اجتماعی وسیعش شکل گرفته و با سال٩٢متفاوت باشد؛

٤)شعار دکتر روحانی درسال ٩٢احیاء اخلاق بوده است، پس بی اخلاقی باید ممنوع باشد؛

٥)جناح مقابل چیزی برای ازدست دادن ندارد، پس استراتژی اش سه وجه دارد: دروغ گویی، افترا و تهمت؛ سیاه نمایی سه دهه تلاش درکشور؛ اقدام برای کاهش مشارکت مردم؛

٦)مناظره، هم استراتژی درون استودیویی می خواهد و هم اجتماعی و برون استودیویی؛

٧)نمی دانیم در پشت پرده صدا وسیما چه می گذرد، حداقل نماینده دکترروحانی را در جریان قرار نخواهند داد؛

⬅️لذا استراتژی فردی و ترکیبی دکترروحانی باید به نحوی برمفروضات فوق استوار باشد تا:

درمناظره اول تحرک اجتماعی حاصل شود؛

درمناظره دوم شناخت وآگاهی اجتماعی نسبت به دیگر نامزدها پدیدآید؛

و در مناظره سوم شعور و شور انتخاباتی وسیع ایجادگردد؛

دکترروحانی درمناظره اول:

منتظر ماند تا جناح مقابل بی اخلاقی آغاز کند؛ آنگاه در پایان و در کمتر از یک دقیقه استراتژی دروغ، تهمت وافترا را افشاءنمود؛

سیاه نمایی کشور را به مثابه یک وظیفه ملی، هم پاسخ داد وهم به پاسخگویی فراگیر اجتماعی واگذارکرد، تا تقابل با آن امری ملی و فراجناحی تلقی شود؛

مبتنی بر"آب کم جوتشنگی آوربه دست"، انتظاراجتماعی آغاز تقابل دراستودیورا به تحرک اجتماعی تبدیل نمود که حاصل آن"جنبش ملی پاسخ گویی وآگاهی بخشی"و"نهضت مقابلهءپاسخگویانه بادروغ وافترا"در فضای مجازی و عمومی برای افزایش مشارکت بود؛
خوشحالم که اهداف مناظره اول، کاملا مقتدرانه حاصل شد.

جناح پایداراصولی که با جنبش ملی و نهضت مقابله مردمی روبرو شده بود، در مناظره دوم از تک روی، به تهاجم جمعی روی آورد. لذااز همان آغاز با هجوم یکپارچه، هماهنگ و برنامه ریزی شده نشان داد خصومت ورزی بر منطق و برنامه و نقد اولویت دارد؛

لذا درمناظره دوم دکتر روحانی:

با بهره بردن از تاکتیک ضربه متقابل، نشان داد: باید اینگونه رفتارها خاتمه یابد؛ باید فریب مردم در مناظره ها و کشورداری تمام شود؛ ایران دیگر تحمل دورویی را ندارد؛ و اصلاح روش های کمپین یک ضرورت است؛

درهمین اثنا، انتظارعمومی و خواست ملی پاسخگویی درون استودیویی را برای آگاهی سازی اجتماعی به پاسخ نشست و نشان داد برای اهداف متعالی، ملت و مسئولین بایدیکپارچه باشند؛

سخنان دکترروحانی، ماهیت نامزدهای جناح پایدار اصولی و جایگاه سیاسی شان برای مردم را نمایاند و نشان دادکه چرا باید سابقه و کارکرد آنان در قضاوت و در اداره شهر و نیروی انتظامی نقد شود؛ و اینگونه در جامعه شعور و تحرک اجتماعی آفرید؛

بنابراین، استراتژی روحانی درمناظره اول افشاء و شکست تاکتیک دروغ گویی، تهمت و افترابود؛ و درمناظره دوم افشاءو شکست پوپولیسم،عوام فریبی، وبی برنامگی طرف مقابل؛

مردم اکنون به این نتیجه رسیده اندکه یا باید راه روحانی را به سوی آینده روشن ادامه دهند و یا دوباره فریب کاپشن پاره را خورده و با آزادی،امنیت،آرامش،وپیشرفت وداع کنند.

منتظر مناظره سوم باشید؛ دکترروحانی در مناظره سوم به بازی کردن با سرنوشت ملت و ناامیدسازی آنان خاتمه خواهد داد.

مناظره سوم آغاز شور انتخاباتی ملی برای رفتن به پای صندوق های رای است.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر