کد خبر: 33634
A

ن طرحی برای حل مشکل افزایش بازداشتی‌ها و زندانی‌ها اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محمدعلیپورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس طراح طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»، بود که با اشاره به امضای 128 تن از نمایندگان ذیل این طرح، توضیح داد: به واسطه تصویب این طرح می‌توانیم تعداد زندانیان که روز به روز در حالافزایش است را کاهش دهیم.

پورمختار اجرا نشدن دستورالعملرئیس قوه قضائیه از سوی قضات را عامل اصلی افزایش تعداد زندانی‌ها دانست و گفت: دستورالعملیرا ریاست قوه قضائیه به دادگستری ها ابلاغ کرده اند، اما به رغم این ابلاغ نه تنهاتعداد زندانیان کاهش نیافته است بلکه در مدت هفت ماه براساس آماری که سازمان زندانها ارائه کرد،‌ شاهد افزایش 2.7 درصدی زندانی ها هستیم.

عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس تشریح کرد: به رغم تأکید ریاست قوه قضائیه می بینیم قضاتی که مکلف به ممانعتفرستادن افراد برای بازداشت و صدور حکم زندان هستند،‌ به این موضوع کمتر توجه می‌کنند.‌ دلیلشهم این است که قضات فکر می کنند این ابلاغیه صرفا یک دستورالعمل است که می تواند اجرا شود یا نشود!

این نماینده مجلس دهم،ضمن ابراز تأسف دوباره از اجرا نشدن دستوالعمل رئیس قوه قضائیه، افزود: اگر این بخششنامه را به طرحتبدیل کرده و مصوبش کنیم تا به قانون تبدیل شود، بیشترمورد عنایت قضات قرار گیرد.

او به آمار سازمان زندان‌هااشاره کرد و افزود: بازداشت موقت ها در همین مدت هفت ماه، 4.5 درصد افزایش یافته است. برخی از قضات، تا متهم وارد دادسرا می شود،‌ او را به بازداشتگاه می فرستند ورسیدگی هم نمی کنند! براساس گفته سازمان زندان‌ها،‌ افرادی که در ادامه این مسیر آزاد می شوند؛ آمارشان منفی است!

پورمختار در نهایت ضمندرخواست از همکارانش برای رأی مثبت به این طرح، گفت: سازمان زندان ها باکمبود جا مواجه است. این مسائل هزینه سنگینی را به دولت و قوه قضائیه تحمیلکرده است. شاید دوستان بگویند این طرح بارمالی دارد،‌ باید بگویم نه تنها اینگونهنیست،‌ بلکه در آینده بارمالی را کم می کند.

سلمان خدادادی هم در قامتنماینده مخالف این طرح گفت: ما  به جایاینکه به فکر 270 هزار نفر متهم زندانی باشیم، باید به فکر 80 میلیون نفر ایرانی باشیم. ما برای اینکه بودجه وجای نگهداری این 270 هزار نفر را نداریم، می خواهیم 80 میلون نفر را با مشکل مواجه کنیم؟ اگر جرم های ما براساسقوانین کشور است، پس باید با جرم برخورد شود. اگر این همه در کشور مجرم است، خب درتعاریف جرم تجدید نظر کنیم. اگر جرم اینگونه شود که صبح مجرم برود زندان و ظهربرگردد،‌ خب زندان مانند خانه اش می شود! آسان کردن تعریف جرم، در بسیاری موارد امنیتجامعه را از بین می برد.

پس از خدادادی نوبت به مهردادلاهوتی نماینده لنگرود رسید که از این طرح دفاع کند. او گفت: امروز نزدیک به 250 هزار زندانی در کشور داریم،‌ حال آنکه ظرفیت زندانهای ما 140 هزار نفر است. ما آدم‎هایی را به دلایل مختلف می توانستیم زندانی نکنیم، اما افراد را در زندان ریخته ایم. برای هر مسئله کوچکی، اول قاضی متهم را بهبازداشتگاه میفرستد تا بعد موضوع را بررسی کند!

لاهوتی تأکید کرد: دوستان! ما حدود 2 هزار عنوانمجرمانه در کشور داریم که این موضوع باید حل شود. ما سالیانه حدود 500 هزار نفرورودی و خروجی در زندان ها داریم. من خودم در بازدیدی که از زندان داشتم، جوانی را دیدم که در ملاءعام در ماه رمضان روزه خواری کرده است، آیا این جوان کهاشتباه کرده است باید بازداشت شود؟! رئیس قوه قضائیه هم وقتی خدمتشان رسیدم،‌ گفتندکه با بحث زندان زدایی موافق هستند.

در نهایت نمایندگان با ۱۲۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند تا این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر