کد خبر: 34379
A

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا به مسئولان توصیه می‎کند که اجازه دهند احمدی‎نژادی‎ها همه افشاگری‎های خود را انجام دهند تا پرونده‎ها در مسیر قانونی قابل رسیدگی باشد. او همچنین به رسانه‎ها توصیه می‎کند که طیف نزدیک به احمدی‎نژاد را بایکوت کرده و بلندگوی آنها نشوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اسفندیار رحیم مشایی که در جمع بست نشینان نبود، قبل از حضور دردادسرای فرهنگ و رسانه برگ تازه ای رو کرده است. او مدعی است که یک نوار افشاگرانه آماده کرده تا اگر بازداشت شد و کسی از او خبر نداشت، آن را منتشر کنند. به اعتقاد فعالان سیاسی این تهدید کردن ها اصلا صورتخوشی ندارد و موجب می شود که رسیدگی به پرونده ها از مسیر خود خارج شود. آنچنانکه حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا تاکید می کند باید اجازه داد هر چه میخواهند بگویند تا تصور نشود که مسئولان بابت افشا شدن مسائلی نگران هستند.

مشایی قبل از حضور در دادسرای رسانه با انتشار ویدئویی تهدید کرد کهیک نوار افشاگرانه آماده انتشار دارد. نظرتان در مورد استفاده از روش تهدید توسطمتهمان پرونده های قضایی چیست؟

روش های غیر متعارف و در برخی موارد مجرمانه باعث می شود که رسیدگی بهپرونده های قضایی از مسیر خود خارج شود. این نوع تهدیدات علیه مسئولان، قاضی یاقوه قضاییه و مسئولین انتظامی کشور خودش جرم است. به آقایان توصیه می کنیم که ازکانال های قانونی و با روش های قانونی به دنبال احقاق حقوق خود باشند. 

پیامد این تهدیدات در فضای سیاسی کشور چیست؟

با این تهدیدات به جامعه القا می شود که مسئولین پرونده ها یانوارهایی نزد این افراد دارند که از افشا شدن آن نگران هستند. نباید اجازه دهیم کهبا ادامه این روش ها چنین تصوری ایجاد شود.

بهترین روش برای برخورد با تهدیدات آن ها چیست؟

به نظر من بهترین روش همان روشی است که علی لاریجانی رئیس مجلس درمقابل احمدی نژاد داشت. او گفت نهضت بگم بگم جواب نمی دهد و هر چه می خواهی بگو. حتیوقتی خواست در مجلس فیلم پخش کند نیز اجازه داد. باید به این ها گفت هر چه میخواهید افشا کنید را بگویید. 

به نظر شما هدفشان از این نوع رفتارها چیست؟

بازی با افکار عمومی.

ولی خودشان نیز می دانند که امکان بازگشت به قدرت را ندارند. با بازیدادن افکار عمومی دنبال چه هستند؟

می خواهند با غبارآلود کردن فضای سیاسی کشور افکار عمومی را به نفعخود مدیریت کنند. بهتر است نوعی بایکوت خبری شوند تا نتوانند از افکار عمومیسوء استفاده کنند.

بایکوت خبری آنها مشکل را حل می کند؟

مشکل را حل نمی کند اما کمک می کند که فضا آرام شود و مسئولین باآرامش بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر