کد خبر: 36057
A

حسین کنعانی‌مقدم*

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، رأی 16 میلیونی به آقای سید ابراهیم رئیسی بهعنوان نامزد جبهه مردمی نیروهای انقلاب نشان داد که این مجموعه می تواند ظرفی برایآرای مردم باشد بنابراین از روندی که وجود دارد و شاهدش هستیم، می‌توان نتیجه گرفتکه جمنا از آن ظرفیت لازم و کافی برخوردار است که ساختار سیاسی نهادمندی را درجریان اصولگرا ایجاد کند. اگر جمنا بتواند خودش را تنظیم، تقویت و سازماندهیتشکیلاتی نماید، به شرطی که در آینده در مسیر حق‌طلبی و مردم‌سالاری حرکت کند، قادرخواهد بود آرای مردم را جمع کند.

اینکه جبهه پیروان خط امام و رهبری و جبههپایداری نگاه همراهی با جمنا ندارند، موضوع دیگری است چون طیف اصولگرایی وسیع استو جبهه پیروان خط امام و رهبری و جبهه پایداری بخش و جزیی از این طیف هستند کهتصمیم ساز محسوب نمی شود و نمی توانند محور باشند چون اگر می توانستند تاکنون محورشده بودند.

جامعتین شامل جامعه روحانیت مبارز و جامعهمدرسین حوزه علمیه قم، شخصیت هایی مثل قالیباف، رضایی، ولایتی و ناطق نوری کسانیهستند که اثر گذارند و می توانند در جریان اصولگرایی موثر واقع شوند بنابراین ایننیست که جبهه پیروان خط امام و رهبری و پایداری هر تصمیمی بگیرند، بقیه جریاناصولگرایی بخواهند همان رفتار تعقیب کنند.

حالا شاید بگویند خیلی از افراد یادشده موافقتیبا جمنا ندارند چه طور انتظار است که آنها تقویت کننده حرکت تشکیلاتی جمنا باشد؟در پاسخ معتقدم اشکال گرفتن بخشی از کار سیاسی است اما وقتی می بینیم در انتخابات ریاستجمهوری همه برگه رأی خود را در سبد آقای رئیسی می گذارند، نشان می دهد که این عقبهبا هم هماهنگ و همراه هستند چون جمنا اثر بسیار زیاد در ایجاد انسجام و کنارگیریبقیه نامدها داشت، به طوری که آقای رئیسی تنها نامزد مطرح حاضر در صحنه رقابت باآقای روحانی شد.

اما اینکه این وضعیت برای انتخابات مجلس ادامهپیدا خواهد کرد یا خیر؟ باید بگویم وضعیت در انتخابات مجلس با انتخابات ریاستجمهوری متفاوت است چون در انتخابات ریاست جمهوری تلاش ها برای اجماع میان چندنامزد است درحالیکه در انتخابات مجلس احزاب و گروه ها با نامزدهای گوناگون درشهرهای مختلف حضور پیدا می کنند، ضمن آنکه مسائل منطقه ای و بومی نیز وجود دارد کهبرخی نامزدها امکان دارد تمایلی نداشته باشند که براساس ساختارهای سیاسی به اینرقابت پا گذارند و ترجیح دهند مستقل حرکت کنند؛ همه این عوامل امکان دارد یک اجماعکلی صورت نگیرد به طوری که هر تصمیمی جمنا گرفت همه تصمیم همان را دنبال کنند اماجمنا می تواند محور اصلی اصولگرایان در رقابت جدی با اصلاح طلبان برای انتخاباتمجلس باشد.

*دبیرکل حزب سبز

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر