کد خبر: 37422
A

نمایندگان مجلس از میزان حقوق دریافتی خود گفتند. تکذیب شایعه افزایش هفتاد درصدی حقوقشان و اینکه کمتر از آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای نمایندگی مجلس لحاظ شده، دریافت می‎کنند، ترجیع بند سخنان تک تک آنهاست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، فائزه عباسی: کافی است صحبتی از حقوق و فیش حقوقی به میانبیاید تا جنجالی به پا شود؛ حدودا یک سال پیش بود که فیش حقوقی برخیمدیران در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و جنجال‌هایی که به دنبال آن به پا شدبرخی از همان مدیران را تا مرز استعفا به پیش برد. پس از آن تعیین سقف حقوق برای مدیراندر مجلس حاشیه ساز شد که چرا نمایندگان به مصوبه ای رای دادند که به موجب آن برخیمدیران تا مرز 20 میلیون باید حقوق بگیرند؟
امسال جنجال آفرینی بر سر حقوق مسئولان، به گونه‎ای دیگر دامن نمایندگان را گرفت. آنهم وقتی تصمیم کمیته بودجه نویسی مجلس مبنی بر افزایش حقوق نمایندگان تا 10 میلیون خبرساز شد. اصل خبر این بود «کمیته بودجه نویسی مجلس برای افزایش حقوق نمایندگانتا 10میلیون تومان در‌ ماه به توافق رسیده است. افزایش حقوق نمایندگان از 5 میلیونو 800 هزار تومان به 10 میلیون تومان تنها خبر خوش این کمیته برای مجلسی‌ها نیست و قراراستهزینه دفاتر آنها نیز بنا به تورم 10تا 15درصد اضافه شود.» پیرو این خبر شایعاتی مبنی بر افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان در فضای مجازی بالا گرفت. با بهراه افتادن این موج، مجلسی ها هم به پاسخ برخاستند برخی افزایش حقوق نمایندگانرا بحق دانستند و برخی هم گفتند اصلا افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده است!

سایه سنگین شایعات بر سر مجلس

نگاه سنگین جامعهبه بحث افزایش حقوق نمایندگان، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس را هم تحت تاثیر قرارداد. این ماجرا آنقدر برای نمایندگان مهم بود که از همان دقایق اول آغاز جلسه باتذکراتشان کوشیدند این ماجرا را شفاف کنند. علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجاناولین چهره‌ای بود که در تذکری گفت: برخی حرف هایی که این روزها مطرح می شود تعریضبه شان مجلس است و هیات رئیسه باید از شان و اقتدار مجلس دفاع کند. بعد از آن کاظمدلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز در تذکر دیگری توضیح داد: این روزها در رسانه هایمختلف از جمله رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، فضایی مخصوصا راجع به بحث قیمت بنزین یایارانه ها ایجاد شده که دل مشغولی و اضطرابی را در مردم ایجاد کرده است. اما این واقعادرست نیست. (اینجا)

لاریجانی که ریاستمجلس را به عهده داشت در مقام پاسخ به تذکر دو نماینده گفت: در مورد مسئله مجلس نکاتی بعضا شنیدم که لازم می دانم این نکته راشفاف کنم. اولا باید گفت بودجه مجلس تنها توسط هیات رئیسه تصمیم گیری نمی شود،بلکه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون بودجه و هیات رئیسه مجلس مشترکا در اینباره تصمیم می گیرند. بنابراین موضوع پنهانی وجود ندارد.

او تأکید کرد: حالا بگذریم از اینکه کلبودجه مجلس میزان اندکی است، زیرا ما پرسنل زیادی نداریم و اینکه گفته شده که حقوقنمایندگان 70 درصد اضافه شده صددرصد کذب است. زیرا چنین چیزی وجود ندارد. حرف بایدبر روی قاعده زده شود. از طرف دیگر حتی ما در هیات رئیسه بحث کردیم که امسال بودجهمجلس را کاهش دهیم. از این رو بودجه کل مجلس را امسال به خاطر مشکلات کشور کاهشدادیم البته در حدی که می توانستیم.(اینجا)

مخالفت لاریجانیبا افزایش حقوق

هرچند لاریجانیاز کذب بودن  افزایش حقوق نمایندگان سخن بهمیان می آورد اما آنطور که غلامرضا تاجگردون در ادامه تذکرات روز سه شنبه در صحنعنوان می کند این پیشنهاد مطرح بوده  اما لاریجانیبا آن مخالفت می کند. او گفت: مطالبی در فضای مجازی منتشر شده است کهبرخی از همکاران در مجلس و حتی برخی از مقامات مسئول بدون اطلاع به آن دامن زدند.آن هم در شرایطی که هنوز بودجه سال ۹۷ به تصویب نرسیده است. چیزی در بودجه ۹۷ درباره افزایشحقوق نمایندگان یا بودجه مجلس نیامده است و اصلا چنین چیزی مطرح نیست که مثلابودجه مجلس افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره بهسابقه حضورش در کمیسیون برنامه و بودجه، افزود: به عنوان کسی که شش سال در کمیسیونبرنامه بودم، هر سال از رئیس و هیئت رئیسه درخواست داشتم که حقوق نمایندگان متناسببا قانون باشد که در این دوران شخص آقای لاریجانی مخالف افزایش حقوق نمایندگانمتناسب با حقشان بود. به طوری که میزان دریافتی نمایندگان از آنچه در قانون خدماتکشوری آمده کمتر است.

جعفرزاده: 5میلیون و 400 هزار تومان می‎گیرم

واکنش نمایندگانبه بحث افزایش حقوق و حواشی آن قابل توجه است همه آنها  عنوان می کنند که حقوقشان حتی منطبق بر قانونخدمات کشوری نیست و با وجود اینکه باید افزایش داشته باشد اما با آن مخالف هستند.

غلامعلی جعفرزادهایمن آبادی در این رابطه به خبرآنلاین گفت: والله این حقوق فاجعه است براینمایندگان و الان باید پرسید چرا نمایندگان از مجلس حقوق نمی گیرند و از محل کارقبلی شان حقوق می گیرند؟ کاملا واضح است چون حقوق جایی مانند دانشگاه بیشتر از حقوقمجلس است. به هر حال اگر ما می گوییم باید مراقب فساد باشیم از سوی دیگر باید یکمدیر را تامین کنیم که به سمت رانت نرود.

او ادامه داد: من نمی دانم چه کسی گفتهاست 7 الی 8 تومان حقوق می گیرم اما من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق میگیرم. در حالی که در دانشگاه نزدیک 8 میلیون تومان حقوق می گرفتم. این جو‎سازی‎هاواقعا قابل درک نیست. آیا نماینده مجلس قرار است در خدمت مردم باشد یا خیر؟! مانندقضات و وزرا به انها حقوق بدهید.

نماینده رشت با انتقاد از فضای موجود گفت: چرا حقوق ها را براساس قانون خدمات کشوری نمی‌دهند؟ این همه ناسزا و تهمت هایی که در سطح جامعه گفتهمی شود برای چیست؟

محجوب: 3 میلیون تومان از حقوقم را برداشت و بقیه را به خانه کارگر می‎دهم

علیرضا محجوبنماینده مردم تهران نیز به خبرآنلاین گفت: من با هیچ افزایش حقوقی برای نمایندگان موافق نیستم. چون هرافزایش حقوقی، برداشت از جیب مردم است. اما آنچه بحث شده است این نیست.

او ادامه داد: آنچه مطرحشد، این بود که چرا قانون خدمات کشوری در مورد نمایندگان اجرا نمی شود؟ من نمی دانم این بحث چگونه  به اینجا رسیده است. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که چقدر حقوق می گیرد، گفت: من هم مانند همه نمایندگان حقوق می گیریم و فیش حقوقی ام را  منتشر می کنم که ببینید. اما من فقط سه میلیونآن را برداشت می کنم. وقتی پرسیدیم بقیه حقوق را پس انداز می کنید؟، گفت: «بگذار واقعیترا بگویم؛ من از روز اولی که به مجلس آمدم تا تصویب آئین نامه جدید؛ حقوقم را از کارخانه می گرفتمو اصلا از مجلس حقوق نمی گرفتم و همه آن را به حساب خانه کارگر می ریختم. اما برخی نمایندگان برخلاف آئین نامه علاوه بر حقوق دانشگاهاز مجلس هم برداشت می کنند. من به آئیننامه متعهد ماندم و از آنجایی که سهم حقوقم سه میلیون می شود، این سه میلیون را برداشتمی کنم بقیه را هم به همان جایی می دهم کهسابق می دادم».

نماینده سیرجان: برخی 8 میلیون می‎گیرند ولی من 6 میلیون حقوق می‎گیرم

شهباز حسن‎پور نماینده سیرجان نیز با انتقاد از فضایموجود شایعاتی که به راه افتاده است به خبرآنلاین گفت: بودجه مجلس به طور کلی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود و اگربخواهد حقوقی اضافه شود به اندازه کارکنان نظام جمهوری اسلامی است.  هر چقدر بهحقوق آنها اضافه شود به حقوق نمایندگان نیز اضافه می شود. او با بیان اینکه بایدبودجه مجلس شفاف باشد، گفت: این بحث های اخیر، سیاسی است و صحت ندارد.

حسن پور گفت هرچند بهروز نعمتی حقوق نمایندگان را 8 میلیونتومان اعلام کرد، اما حقوق من کمتر از این است و من شش میلیون و سیصدهزار توماندریافت می کنم اما برخی نمایندگان هشت میلیون می گیرند.

محمدرضا نجفینماینده مردم تهران نیز با تکذیب بحث افزایش حقوق نمایندگان گفت: چنین موضوعی نیستالبته این نیاز وجود دارد، اما چنین اقدامی صورت نخواهد گرفت. او در مورد میزانحقوقش گفت حقوق ناخالص من حدود هشت میلیون است که با کسوراتی که صورت می گیردحدودا شش میلیون دریافت می کنم .

نجفی گفت به جز فعالیت نمایندگی هیچ گونه فعالیتاقتصادی دیگری ندارم یعنی قبل از نمایندگی داشتم اما بعد از ورود به مجلس همه آنهارا تعطیل کردم.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر