کد خبر: 37768
A

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح یک ماده از قانون آیین نامه داخلی مجلس، نحوه تهیه دستور هفتگی جلسات علنی مجلس توسط هیات رییسه را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده 19 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس را با 176 رای موافق، 14 رای مخالف، 13 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 19 این طرح مصوب کردند که دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها و سایر موضوعات طبق این آیین نامه توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود، رعایت ترتیب مذکور الزامی است. طرح‌ها و لوایحی که دارای
اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضای دولت و یا 15 نفر از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
در صورتی ‌که 50 نفر از نمایندگان برای طرح یا لایحه‌ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیسه موظف است آن را در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره این ماده مصوب کردند که حداقل 50 نفر از نمایندگان می‌توانند از رئیس جلسه مجلس تقاضا کنند گزارش چاپ شده کمیسیون خارج از نوبت در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد و رئیس درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک مخالف و یک موافق هر کدام به مدت پنج دقیقه، به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب، رسیدگی به گزارش مورد تقاضا در همان جلسه یا جلسه بعد شروع می‌شود و با اعمال مجدد این تبصره نمی‌توان آن را متوقف کرد.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، گزارش‌های تحقیق و تفحص، تفریغ بودجه و کمیسیون‌ها به جز گزارش طرح‌ها و لوایح، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، این گزارش‌ها باید حداقل 48 ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن حداکثر به مدت نیم ‌ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ ‌شود.
نمایندگان در تبصره 3 این ماده تصویب کردند که هیأت رئیسه می‌تواند تمام یا بخشی از گزارش‌های واصله از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که طبق قانون موظف به ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی هستند را جهت قرائت در دستور کار جلسه علنی قرار دهد و گزارش کامل آن را به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع کند.
نمایندگان مجلس در تبصره 4 این ماده نیز مصوب کردند که کلیه گزارش‌هایی که در جلسه علنی مطرح می‌شود باید حداقل 24 ساعت قبل از طرح، تکثیر و بین نمایندگان توزیع شود مگر مواردی که در این آیین‌نامه به صراحت برای آن زمان دیگری تعیین شده باشد.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر