کد خبر: 38365
A

در ده روز اخیر دو زلزله چهار و پنج ریشتری پایتخت کشور را لرزاند و مجمع نمایندگان تهران را هم همچون دیگر ساکنین این شهر نگران کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، چهارشنبه 29 آذر  ساعت 11 و نیم شب بود که تهران با لرزه ای 5ریشتری از آرامش شبانه خود خارج شد؛ همه هراسان به به خیابان ها آمدند و در عرضچند دقیقه ترافیکی ایجاد شد که تصورش یک ساعت قبل از آن غیر ممکن بود. مردم شب تاصبح را در خیابان سپری کردند و ستاد مدیریت بحران هم به سرعت تشکیل جلسه داد که تابتواند بر اوضاع مسلط شود و اگر زلزله ای با قدرت بیشتر به وقوع پیوست آمادگی لازمبرای مواجهه با مشکلات را داشته باشد. زلزله دوم اما با فاصله 6 روز بعد، سه شنبه 5 دی ماه با قدرت 4 ریشتر، تهران را تکان خفیفی داد.
به نظر می رسید ستاد بحران هم تاحدود زیادی غافلگیر شده بود و همین هم انتقادات را برانگیخت. اما آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت هشدار جدی این زلزله به مردم برایپیگیری آموزش های لازم و مدیران برای تجهیز کردن پایتخت به منظور مقابله با اتفاقاتاحتمالی و پیشگیری از فجایع آن بود.
اما در مورد زلزله تهران چههشدارهایی لازم است و مدیریت بحران در چنین شرایطی چقدر منسجم است؟؛ این موضوع را با برخی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در میان گذاشته‌ایم.

زور راه حلی برای بافت‎های فرسوده

محمدجواد فتحی نائب رئیس اول مجمع نمایندگانتهران در رابطه با تهدیداتی که در قالب زلزله، تهران را به مخاطره می اندازد، به خبرآنلاین گفت:آنچه بیش از همه نگران کننده است، بافت هایفرسوده است که باید فکری به حالش شود. او درباره نقش ستاد بحران گفت: نقش ستادبحران مربوط به بعد از زلزله است، اما ما باید سریعا فکری اساسی برای حل معضل بافتهای فرسوده بکنیم.

فتحی در پاسخ به این سوال که چگونه قرار است مشکل بافت‌های فرسوده مرتفع شود، گفت: باید با یک کار کارشناسی و البته حاکمیتیو با زور، بازسازی بافت های فرسوده را الزام آور کنیم. در مقابل دولت هم باید برای اینمسئله بودجه لازم را تخصیص دهد تا بتوانیم به مردم وام هایی با بهره کم بدهیم وکسانی که توانایی این کار را ندارد، دولت در بازسازی ملک آنها شریک شود.

زلزله 5 ریشتری مانوری برای مسوولان بود

نائب رئیس مجمع نمایندگان تهران درباره جلسات ستاد مدیریت بحران بهخبرآنلاین گفت: تا کنون به هیچ کدام از جلسات ستاد مدیریت بحران دعوتنشده ام. البته شاید دعوتی از دیگر نمایندگان شده باشد، چون تهران 30 نمایندهدارد.

او در رابطه با نگرانی هایی که درمورد زلزله تهران وجود دارد، گفت: ازآنجایی که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمان است، ما باید قبل از وقوع حادثه بهفکر آن باشیم. برای مثال برای کلان شهر تهران که واقعهپلاسکو را پشت سر گذاشته و دیدیم که یک هفته طول کشید تا شهدای آتشنشان از زیر آوارساختمان بیرون کشیده شوند؛ با توجه به بافت های فرسوده ای که داریممطمئنا در صورت وقوع زلزله با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد که باید برای مرتفع کردنآن از قبل تدبیر کنیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم آموزش مردم گفت: به نظر می رسدآنچه امروز بیش از هرچیز لازم داریم آموزش مردم است. ما باید از مدارس و مقاطعابتدایی بحث آموزش را کلید بزنیم و آن را از طریق رسانه ملی در سطح گسترده انجام دهیم تا این آموزش ها نهادینه شود.

او با تاکید بر لزوم آموزش به مردم گفت: زلزله 5 ریشتری تهران یکمانور زلزله برای مسوولان بود. ستاد مدیریت بحران امروز باید در مورد امکاناتو تجهیزات خودش ارزیابی داشته باشد و ببیند آیا تمام امکانات برای مواجه با چنین خطری تجهیز است؟ ایااورژانس های ما آمادگی لازم و نیروی لازم را دارد؟ 

خدا نبخشد آنهایی را که مجوزهای کلان برای برجسازی دادند

وقتی درباره زلزله تهران و خطرات احتمالی آن با پروانهسلحشوری از دیگر اعضای مجمع نمایندگان تهران صحبت کردیم اول انتقادات را متوجهوزیر کشور کرد و با بیان اینکه می خواهد از او سوال کند، نسبت به نگرانی هایی که درمورد زلزله تهران وجود دارد به خبرآنلاین گفت: نگرانی من نسبت به زلزله تهران نیست؛ من نگرانی ام از این است که چه اتفاقی افتاده است که این چنین ایران به لرزهافتاده است؟

او ادامه داد: نگرانی دیگری که وجود دارد از بابتصمیم گیری هاست. ستاد بحرانی که هنوز نتوانسته است مشکلات زلزله کرمانشاه رامرتفع کند، درمورد زلزله تهران چه خواهد کرد؟ وقتی گفته می شود در کل کشور فقط 70سگ زنده یاب وجود دارد، ما چگونه می خواهیم با معضلات بزرگتر مقابله کنیم؟

سلحشوری با بیان اینکه با مدیریت کنونی فقط دست به دعا برداشته ام که چنیناتقاقی رخ ندهد، ادامه داد: اما نگرانی اینجاست که در همان چند ساعت زلزله، این کانال های تلگرامی بودند که ابتکار خبررسانی رابه دست گرفته بودند آن هم خبرهایی که اغلب نه منبع و منشا داشت و با شایعه سازیعجین شده بود! اما از کانال ستاد بحران خبری درج نمی شد.

سلحشوری با تاکید بر لزوم آموزش به مردم گفت:خداوند نبخشد آنهایی را که مجوز ساخت برج های کلان در تهران دادند که خود این امرمنشا بسیاری از فجایع احتمالی خواهد بود.

نمایندگان تهران به جلسات ستاد بحراندعوت نشدند

محسن علیجانی نماینده مردم تهران در رابطه با زلزله پایتخت و جلساتستاد بحران درباره آن، به خبرآنلاین گفت: ستاد مدیریت بحران که تا کنون چند باردرباره وضعیت تهران تشکیل جلسه داده، هیچ دعوتی از مجمع نمایندگان تهران به عملنیاورده است. اما این به معنی آن نیست که منعی برای حضور نمایندگان تهران در اینجلسات وجود داشته باشد، اما بهتر بود حداقل مجمع نمایندگان تهران را در جریانتصمیم گیری‌ها قرار می دادند.

او دربارهنگرانی هایی که در رابطه با زلزله تهران وجود دارد، گفت: درست است که نمی توانزلزله را پیش بینی کرد اما می توان آماده بود. با توجه به تجربه ای که در موردزلزله کرمانشاه وجود دارد این ارزیابی هست که امکانات لازم برای مواجهه بااتفاقات را داریم اما آنچه مهم است مدیریت یکپارچه بحران است که باید در این راستاآمادگی های لازم ایجاد شود.

او با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: لازم است تعدادجلسات برای هماهنگی های بیشتر ادامه پیدا کند. ضمن اینکه مسوولین نیز در زمینهافزایش امکانات و توانمندی ها باید گام های لازم را بردارند. برای مثال اعلامآمادگی وزارت ورزش و جوانان درباره باز بودن ورزشگاه ها به منظور استفاده مردم ازاین مجموعه ها، یک گام مثبت در این جهت است. با هماهنگی میاندستگاه ها می توانیم با کمترین هزینه اوضاع را کنترل و مدیریت کنیم.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر