کد خبر: 38389
A

معاون اول رییس جمهوری گفت: کسانی که حرکت‌های خیابانی را آغاز می کنند، پایان دهنده ‌آن نخواهند بود و دود اقدامات آنها به چشم خودشان هم می‌رود.

به گزارش خبررآنلاین به نقل از خبرگزاری ها، «اسحاقجهانگیری» امروز جمعه در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایرانافزود: نهادهای مدنی سیاسی صنفی و همه نخبگان کشور در واقع تثبیت کننده حرکت صحیحجامعه هستند.

جهانگیری گفت: اگر بخواهیم کشور قانونمند حرکت کند باید نهادهای مدنی،احزاب سیاسی و صنفی بصورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند؛ دولت تدبیر و امید خود رامدیون نخبگان جامعه، جریانات سیاسی و مدنی می داند که در مقاطع مختلف بویژه درزمان انتخابات به صحنه آمده و نقش خود را إیفا کردند.

اهم صحبت های او از این قرار است: 

* دولت خود را مدیون نخبگان و  جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی و مدنیمی‌داند که در مقاطع مختلف به ویژه انتخابات 92 و 96 مردم را به صحنه آوردند.دولت انتظار دارد همواره مورد حمایت جریانی باشد که آن دولت را سرکارآورده است.


*ممکن است چند تا کالا ها در اثر اتفاقاتی گران شده باشد که هر کدام ازاین گرانی ها هم دلایل خود را دارد که دولت هم مکلف است باید قیمت‌ها را اصلاح کند. برخی مسائل اقتصادیرا بهانه کرده‌اند که به نظر می آید پشت این قضیه مسئله دیگری باشد که حتماً بایدشناسایی شود. کسانی کهبانی این قضایا در کشور هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنها فکر می‌کنندکه با این کار به دولت آسیب می‌زنند.

*وقتی کهجریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان اتفاق افتاد حتما کسی که آن راشروع کرده اند ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی خواهندبود که بر آن جریان سوار خواهند شد.

* فقط میدان سیاست نیست که نیازمند حضور مردم و دموکراسی است، سایرمیدانها از جمله اقتصاد، فرهنگ یا مسائل اجتماعی بدون حضور مردم، آزادی و عدالت بهشکوفایی نمی رسد. بنابراین باید رعایت حقوق شهروندی و حمایت از تشکل های مدنی و نقشدادن به مردم در دستور کار حاکمیت و دولت باشد. برای رسیدن به این هدف تشکل هایمدنی باید به عنوان یک فرصت تلقی شوند و نه تهدید. دولت هم به سهم خود تلاش می‌کنداز احزاب رسمی و شناسنامه‌دار حمایت کرده و آن را تقویت کند.

* همه جریانهای سیاسی کشور در شرایطی می‌توانند مشکلات کشور را حلکنند که کنار هم قرار بگیرند و یک جریان با حذف سایر جریانها کشور را اداره کند.جریانهای سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی که دغدغه امروز و فردای ایران رادارند باید در کنار هم قرار بگیرند.

*هشدارها و رهنمودهای رهبری واظهار نگرانی‌های چهره‌های دلسوز کشورباید جدی گرفته شده تا بتوانیم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم. ما چالشهای بزرگیمثل بیکاری، مسائل معیشتی مردم و تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی داریم. بنابراینباید از همه ظرفیتهای مادی و معنوی کشور بهره ببریم.

* برجام یکی از موفقیت‌های دولت بود و بنا بود که فرصت مناسب و مثبتیبرای توسعه و رشد کشور ایجاد کند اما آمریکا در تلاش است که این فضای مناسب برایایران ایجاد نشود.

* نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی و همچنین نخبگان باید تلاش کنند کهدر تعریف وضعیت موجود کشور و منابع لازم برای حل مشکلات یک اجماع و تفاهم ایجادشود. همچنین باید میان نقد و تهمت، لجن پراکنی و فحاشی تفکیکی انجام شود. ما بهنقد نیازمندیم اما تخریب وتهمت زیان‌بار است. ما امید داریم نخبگان کشور با نقدسیاست‌های دولت و ارائه راهکارهای مناسب به دولت کمک کنند.

* ما به تقویت امید اجتماعی و نقش آفرینی بیشتر جوانان، زنان واقوام و اقلیت‌ها نیازمندیم. این در حالی است که به شدت امید مردم از سوی برخینشانه گرفته شده است تا در جامعه یأس حاکم شود. همچنین علاوه بر تقویت امیداجتماعی برای خروج از تنگناها به نقش احزاب و رسانه‌های مستقل نیز نیازمندیم.

* نمی‌توان با دیوار کشیدن دور ایران مشکلات را حل کرد ما برای حلمشکلات اقتصادی هم  به ارتباطات بین‌المللی نیازمندیم.

* البته این طرح تحول سلامت با چالش‌هایی روبرو شده است که حتما باارائه راهکارهای مفید این چالشها حل می‌شود. دولت به دنبال ارتقای کیفیت خدمات ودسترسی بیشتر مردم به خدمات طرح بیمه سلامت است.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر